ความเป็นมา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ศาสตร์ที่น่าสนใจและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ แต่การสื่อสารเรื่องราวที่น่าสนใจในวิชาเหล่านี้ให้คนทั่วไปได้สนุกเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญคงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังที่ทำให้เกิดโครงการ FameLab ขึ้น FameLab เป็นโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วทั่วโลก

โครงการ FameLab จัดขึ้นในรูปแบบของการแข่งขันให้นักวิทยาศาตร์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นได้พูดถึงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจหรืองานวิจัย ภายใน 3 นาที ภายใต้กฎ 3 ข้อ คือ ชัดเจน เนื้อหาครบ และน่าสนุก ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการพูดเรื่องราวทั้งหมดโดยการใช้อุปกรณ์ประกอบ ร้อง เล่น เต้นรำ ยกเว้นการใช้ Power Point ในการนำเสนอ

เตรียมพบกับ Famelab ในประเทศไทย เร็วๆนี้!

 

สำหรับบริษัทที่ต้องการจะสนับสนุนโครงการ โปรดดูรายละเอียดด้านล่างนี้