Workshop - Jemma Ooi

อบรมเวิร์คช็อปโดย Jemma Ooi อาจารย์จาก Royal College of Art กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

  

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 (เป็นส่วนหนึ่งของงาน Chiang Mai Design Week)

สถานที่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (เช้า) บริติช เคานซิล เชียงใหม่ (บ่าย)

ภาษา การอบรมเป็นภาษาอังกฤษโดยมีล่ามภาษาไทย

จำนวนผู้เข้าอบรม 15 คน

 

เกี่ยวกับผู้สอน

เจมม่า อุย เป็นอาจารย์สอนวิชาผ้าพิมพ์ จาก Royal College of Art กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง CUSTHOM สตูดิโอออกแบบวอลล์เปเปอร์ เครื่องปั้นดินเผา และผ้า ที่ฉีกกฎเกณฑ์และรูปแบบดั้งเดิม โดยการใช้ผิวสัมผัสและภาพเชิงกราฟิกในการออกแบบ ทำให้นักออกแบบสามารถนำวัสดุมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและท้าทายกระบวนการออกแบบแบบดั้งเดิม 

 

เกี่ยวกับการอบรม

การอบรมภายใน 1 วันนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักวิธีใช้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแปลความหมายของวัฒนธรรมล้านนาผ่านการสังเกต บันทึก วิเคราะห์ และกระบวนการออกแบบ 

 

เป้าหมาย

 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม
 • เพื่อสังเกตและรวบรวมสิ่งชี้วัดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สามารถมองเห็นได้
 • เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการออกแบบผ่านการแปลความหมายจากสิ่งที่เห็น
 • เพื่อเรียนรู้และสร้างแบบที่ทำซ้ำได้

 

กำหนดการ

9.30 น.   แนะนำตัวและแนวทางการอบรม

9.45 น.   พูดคุยเรื่องการกำหนดสิ่งชี้วัดทางวัฒนธรรม เช่น สี สัญลักษณ์ พื้นผิว ลวดลาย วัตถุต่าง ๆ ประเพณี ที่พบเห็นได้ในพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

10.15 น. สำรวจพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเพื่อรวบรวมสิ่งชี้วัดและจุดสนใจต่าง ๆ ด้วยการวาดภาพ ร่างแบบ หรือถ่ายภาพ

11.30 น. นำเสนอสิ่งที่ค้นพบจากการสำรวจพิพิธภัณฑ์

12.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.00 น. นำสิ่งที่รวบรวมได้มาตีความหมายและปรับเป็นผลงานการออกแบบ

15.00 น. นำผลงานออกแบบที่ได้มาสร้างเป็นลวดลายซ้ำกันโดยใช้กระดาษ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในงานแฟชั่นและงานตกแต่งภายใน

 16.00 น. สรุปบทเรียนและแสดงผลงาน 

 

ผลที่ได้รับ

 • การอภิปรายและบทเรียนเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมและเรื่องเล่า ที่ได้พบเห็นจากพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
 • ภาพร่างแบบ กระบวนการพัฒนาการออกแบบ และผลงานการออกแบบอย่างน้อย 1 ชิ้น 

 

กลุ่มเป้าหมาย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

 • นักเรียน/นักศึกษาด้านการออกแบบ
 • นักออกแบบ
 • ช่างฝีมือและผู้ประกอบการหัตถกรรม
 • เจ้าของธุรกิจ
 • นักวิชาการและนักวิจัย

 วิธีการสมัคร

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องส่งเอกสารตามรายการด้านล่างนี้ (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) มาที่ arts@britishcouncil.or.th ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริติช เคานซิลจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559

 • ประวัติโดยย่อและที่อยู่ติดต่อ (พร้อมทั้งอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์)
 • ภาพผลงานการออกแบบ 2-3 ภาพ (ถ้ามี)
 • เหตุผลในการต้องการเข้าร่วมการอบรม (ไม่เกิน 100 คำ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ arts@britishcouncil.or.th