Mobility Grants for Arts Opportunities in the UK and Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand and Vietnam

เกี่ยวกับโครงการ 

โครงการการเชื่อมโยงผ่านวัฒนธรรมเป็นโครงการให้ทุนที่ดำเนินการโดยบริติช เคานซิล ในสหราชอาณาจักรและภูมิภาคเอเชียตะวันออก โครงการนี้ให้การสนับสนุนศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในสาธารณรัฐประชาชนจีนมานานกว่าทศวรรษ ขณะที่ประเทศไต้หวันเริ่มเปิดการรับสมัครครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2562

ในเดือนสิงหาคม 2562 โครงการการเชื่อมโยงผ่านวัฒนธรรมเปิดให้สมัครในประเทศมาเลเซีย ไทย พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่น่าตื่นเต้นและความร่วมมือระหว่างศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ และองค์กรด้านศิลปะ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างผู้คนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและสหราชอาณาจักร

เพื่อฉลองการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในทั้งสองภูมิภาค โครงการนี้ให้การสนับสนุน ให้ข้อมูลและคำแนะนำ และโอกาสการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ผู้ได้รับทุนทั้งจากสหราชอาณาจักรและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะได้รับประโยชน์จากแรงบันดาลใจที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

วันที่และระยะเวลา 

เปิดรับสมัครรอบที่ 1 
26 สิงหาคม ถึง 26 กันยายน 2562
ประกาศผล: 28 ตุลาคม 2562
เดินทางระหว่าง มกราคม ถึงมีนาคม 2563
 
เปิดรับสมัครรอบที่ 2
4 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผล: 9 ธันวาคม 2562
เดินทางระหว่าง เมษายน ถึงมิถุนายน 2563
 
เปิดรับสมัครรอบที 3
รายละเอียดจะประกาศเร็ว ๆ นี้
 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ctc@britishcouncil.org ระบุหัวข้อจดหมาย“CTC UK-SEA application”

#BritishCouncilCTC

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุนโครงการการเชื่อมโยงผ่านวัฒนธรรม

ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศที่กล่าวไปเบื้องต้น และประกอบอาชีพดังนี้

•ศิลปิน

•ผู้ประกอบวิชาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม

•ตัวแทนกลุ่ม เครือข่ายและองค์กรด้านศิลปะทุนจะมอบให้กับผู้สมัครที่ทำงานในสาขาต่อไปนี้: การละคร, นาฏยศิลป์, ทัศนศิลป์, วรรณคดี, ภาพยนตร์, ดนตรี, สถาปัตยกรรม, การออกแบบและแฟชั่น

ทุนโครงการเชื่อมโยงผ่านวัฒนธรรมให้อะไรบ้าง

•ทุนสนับสนุนสูงสุด 2,500 ปอนด์ เพื่อการพัฒนาส่วนบุคคลสำหรับศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรที่ประสงค์เดินทางไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

•ทุนสนับสนุนสูงสุด 3,500 ปอนด์ เพื่อการพัฒนาส่วนบุคคลสำหรับศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญจาก 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมโครงการ และประสงค์เดินทางไปสหราชอาณาจักร

•ทุนสนับสนุนสูง 5,000 ปอนด์ สำหรับผู้แทนกลุ่ม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมโครงการและประสงค์เดินทางไปสหราชอาณาจักร และสำหรับผู้แทนกลุ่มจากสหราชอาณาจักร ที่ประสงค์เดินทางไปประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 

หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้รับทุน

ใบสมัครจะถูกคัดเลือกโดยบริติช เคานซิล โดยบริติช เคานซิลอาจจะติดต่อบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในใบสมัครเพื่อขอความคิดเห็นเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ สัดส่วนการให้คะแนนใบสมัครมีดังนี้:

โครงร่างกิจกรรมและเหตุผลสนับสนุน 30%

การมีพันธมิตรที่เหมาะสม 30%

การประโยชน์ทุนในการต่อยอดการพัฒนากิจกรรม 30%

การประเมินค่าใช้จ่ายโดยประมาณและระยะเวลา 10%

การสนับสนุนอื่นจากบริติช เคานซิล

เมื่อได้รับการยืนยันการรับทุนแล้ว ผู้รับทุนต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางแลกเปลี่ยนเองทั้งหมด เจ้าหน้าที่บริติช เคานซิลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดการการเดินทางหากมีการแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม การแจ้งผลการรับทุน การจ่ายเงิน และการตรวจสอบจะทำผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนต้องแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางของตนเองให้กับบริติช เคานซิลเพื่อการประเมินผลและการประชาสัมพันธ์ด้วย

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน Connections Through Culture

รอบที่ 1 (สิงหาคม-กันยายน) สำหรับการเดินทางในช่วงต้นปี 2020

 ทุนความร่วมมือ (จำนวนสูงสุด 5,000 ปอนด์)

•การศึกษาดูงานเพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงในพื้นที่ชุมชนและตลาด ระหว่างกลุ่ม Friction Arts (สหราชอาณาจักร) และ art collective Lifepatch (อินโดนีเซีย) 

•Musicity x Wonderfruit: ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม Musicity Global ซึ่งเป็นศิลปินด้านเสียงและพื้นที่ในลอนดอนและค่ายเพลง Erased Tapes ลอนดอน และเทศกาล Wonderfruit ในประเทศไทย

•การแลกเปลี่ยนด้านนาฏยศิลป์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างกลุ่ม Nalitari (อินโดนีเซีย) และ We Are Epic (Epic Arts สหราชอาณาจักร) 

•การศึกษาดูงานเรื่องศิลปะกับความพิการที่ Hijinx Theatre (เวลส์) และ the Blind Summit Theatre (อังกฤษ)  โดยคณะ Mat Tran Ensemble (เวียดนาม) 

•ความร่วมมือระหว่างเทศกาลดนตรี The Great Escape UK และเทศกาลดนตรี Monsoon Music Festival (เวียดนาม)  

ทุนพัฒนาวิชาชีพสำหรับผู้สมัครจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จำนวนสูงสุด 3,500 ปอนด์)

•การวิจัยเรื่องคอลเลคชันของ Fernando Zobel ในบริติชมิวเซียม โดย Aprille Tijam (จากพิพิธภัณฑ์ Ayala ฟิลิปปินส์)

•การศึกษาดูงานด้านศิลปะกับความพิการในสหราชอาณาจักรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย Erny Ros Manlangit (ฟิลิปปินส์) 

•การศึกษาเรื่องหอจดหมายเหตุ ด้านการจัดการอาคารและการจัดการจดหมายเหตุแบบดิจิทัลและแบบจับต้องได้ ณ บริติชไลบรารี่ และหอจดหมายเหตุอื่น ๆ โดย Nurul Nadia Binti Nasaruddin (จากหอจดหมายเหตุด้านการออกแบบ มาเลเซีย)

•การแลกเปลี่ยนด้านนาฏยศิลป์ระหว่าง Richard Chappell Dance, Exeter Phoenix และ DanceEast โดย Hwa Wei-An (มาเลเซีย)

•โครงการดนตรีอิเล็กโทรนิกส์ PARARATRONIC เพื่อการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองของอินโดนีเซีย โดย Tesla Manaf (จาก Kuntari อินโดนีเซีย) และ Graham Daniels (จาก Addictive TV สหราชอาณาจักร)

•การเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักที่ Edinburgh Sculpture Workshop เพื่อศึกษาพื้นที่ศิลปะนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางสังคมและแบบออนไลน์ โดย Wiyoga Muhardanto (อินโดนีเซีย) 

ทุนพัฒนาวิชาชีพสำหรับผู้สมัครจากสหราชอาณาจักร (จำนวนสูงสุด 2,500 ปอนด์)

•การเข้าร่วมเทศกาลศิลปะ Kamias Triennial ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอโครงการศิลปะ Sawsawan: Conversations in the Dirty Kitchen (ฟิลิปปินส์)  โดย Sarah Rose (สกอตแลนด์)

•การทำแผนที่การผลิตทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิจัยในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เพื่อการจัดนิทรรศการและโครงการทัศนศิลป์ในอนาคต รวมถึงการว่าจ้างผลิตงานศิลปะและจัดซื้องานศิลปะ (เพื่อการพัฒนาคอลเลคชันศิลปะร่วมสมัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Salford) โดย Marianna Tsionki (Centre for Chinese Contemporary Art อังกฤษ) 

•การเข้าร่วมเทศกาลศิลปะ Kamias Triennial ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอโครงการศิลปะ Sawsawan: Conversations in the Dirty Kitchen (ฟิลิปปินส์)  โดย Scott Michael Langley Rogers (สกอตแลนด์)

•การวิจัยเรื่องโรงไฟฟ้าที่สถาบัน Cemeti Institute for Art and Society (อินโดนีเซีย) เพื่อศึกษาเรื่องการอยู่ร่วมกันของพลังงานนิวเคลียร์และภูมิทัศน์ธรรมชาติและการเมือง โดย Lily Wales (อังกฤษ)

•การศึกษาดูงานเรื่องเทศกาลภาพยนตร์พื้นเมืองเพื่อทำความรู้จักกับผู้สร้างภาพยนตร์และศิลปินพื้นเมืองในมาเลเซียเพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง โดย Qila Gill (ปัจจุบันทำงานกับ LUX เพื่อพัฒนาเทศกาลภาพยนตร์ Native Spirit Indigenous Film Festival ในสหราชอาณาจักร)

•การวิจัยเรื่องหน้ากากในพิธีเข้าทรงเพื่อใช้ในละคร “Shakespeare Demystified: A Midsummer Night’s Dream” แสดงโดยนักแสดงละครเชกสเปียร์ในกัวลาลัมเปอร์โดยใช้หน้ากากในพิธีเข้าทรงร่วมกับหุ่นเชิดในอุปรากรจีน จัดแสดงที่ Kuala Lumpur Performing Arts Centre โดย Simone Tani (อังกฤษ)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง