บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีโอกาสพูดคุยกับคุณจูฬ หนึ่งในผู้จัดการศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ หรือ creative hub ที่ได้เข้าร่วมโครงการ SEA-UK Hubs Exchange Programme ของบริติช เคานซิล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ creative hubs ณ สหราชอาณาจักร