โครงการเมืองสร้างสรรค์ของบริติช เคานซิลตอบสนองต่อเป้าหมายของรัฐบาลไทยในการผลักดันประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมุ่งเน้นโครงสร้าง ”เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยผ่านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

คำว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในสหราชอาณาจักรใน พ.ศ. 2544 และสหราชอาณาจักรตระหนักถึง บทบาทของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และบทบาทของศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การไม่แบ่งแยกทางสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองต่างๆ บริติช เคานซิลทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ในทวีปยุโรปและสหราชอาณาจักรมาหลายปีแล้ว และยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น โครงการเมืองสร้างสรรค์ของบริติช เคานซิล ประเทศไทย จึงมุ่งพัฒนาศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การวิจัย สื่อตีพิมพ์ การฝึกอบรม การประชุมและการเสวนาระดับประเทศในเรื่องหัวข้อศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ร่วมกับพันธมิตร เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

โครงการเมืองสร้างสรรค์ ใน พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

In this section

ภาพยนตร์และสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์

บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักข่าว The Standard จัดทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักร และนิตยสาร The Standard ฉบับศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์

การเสวนาเรื่องเมืองแห่งวัฒนธรรม

การเสวนาเรื่องเมืองแห่งวัฒนธรรมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและดนตรีซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเมืองลิเวอร์พูลและกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าดนตรีและการจัดทำโครงการด้านวัฒนธรรมสามารถสร้างเมืองและสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างไร

คู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์

คู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์จัดทำโดยบริติช เคานซิลเพื่อให้ความรู้เฉพาะทางและเครื่องมือสำหรับการก่อตั้งศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับผู้ต้องการก่อตั้งและพัฒนาศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ คู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ ฉบับภาษาไทยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

Regional Forum on Creative Hubs and Cities

งานสัมมนา “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์”

การเสวนาเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์จากสหราชอาณาจักรและภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเมืองสร้างสรรค์และการพัฒนาศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันหลายระดับในการเสริมสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์ฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเสวนามีขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ