โครงการแฮนด์เมดเชียงใหม่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล โครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบอกเล่าประวัติศาสตร์และนำเสนองานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในเวทีระดับสากล อาทิ งานผ้าและสิ่งทอ เครื่องเซรามิค การแปรรูปไม้ เป็นต้น    

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ของแฮนด์เมดเชียงใหม่

http://salahmade.com/