เครือข่ายของช่างฝีมือ นักออกแบบ และผู้ประกอบการด้านหัตถกรรม ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนศักยภาพกับทางบริติช เคานซิล