Crafting Futures

งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านหัตถกรรมและการออกแบบระหว่างบริติช เคานซิล และนิตยสารวอลเปเปอร์* ฉบับภาษาไทย และเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหม ครั้งที่ 12 หัวข้อ “ไหมฝ้ายล้านนากับชาติพันธุ์” การเสวนาครอบคลุมถึงมุมมองด้านหัตถกรรมและการออกแบบในระดับโลก โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและ สหราชอาณาจักรจะกล่าวถึงแนวโน้มโลกด้านหัตถกรรมและการออกแบบ โครงการความร่วมมือ นวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบเชิงบวกของโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงโลกแห่งหัตถกรรมและการออกแบบไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะทำการพูดคุยถึงสถานการณ์ปัจจุบันของผ้าทอพื้นเมืองและการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าทอไทลื้อ โดยมีที่มาจากโครงการความร่วมมือด้านการออกแบบไทย-สหราชอาณาจักร ใน อ.ปัว จ. น่าน เพื่อสำรวจคุณค่าและพื้นที่ของผ้าทอพื้นเมืองในสังคมปัจจุบัน

ทั้งนี้นอกจากการเสวนาและนิทรรศการแล้ว ยังมีการออกร้านของผู้ประกอบการและช่างฝีมือในเครือข่ายของฝ้ายแกมไหมด้วย

รายละเอียดงาน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

เวลา 14:00-16:00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมเสวนา

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.eventpop.me/e/2556-crafting-futures-cmdw17 

#craftingfuturesTH  

  • กำหนดการ (Adobe PDF 200KB)