แพร่คราฟท์

คือกลุ่มคนทำงานด้านหัตถกรรมที่รวมเอามรดกทางวัฒนธรรมและวัตถุดิบมาสร้างสรรค์แรงงานฝีมือในจังหวัดแพร่ ชิ้นงานของพวกเค้ามีทั้งงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมและงานหัตถกรรมร่วมสมัยโดยมีจุดเด่นคืองานผ้าและงานไม้มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมและการออกแบบสมัยใหม่