ความสนุกของภาพยนตร์เป็นสิ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมและผลักดันจินตนาการของเด็กๆในทุกช่วงอายุ   การส่งเสริมให้พวกเขามีความชอบในเรื่องราวทุกแง่มุมของของภาพยนตร์ สามารถที่จะผลักดันให้เด็กๆมีจินตนาการและความจำเกี่ยวกับคำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี  เป็นเพราะว่าเด็กๆเองจะต้องพยายามทำความเข้าใจในเรื่องราวและองค์ประกอบในตัวภาพยนตร์นั้นๆ   ทั้งนี้ มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเด็กๆที่มีการเรียนรู้ภาษาผ่านทางภาพยนตร์  มักจะมีความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของการแปลความหมาย  ตีความสิ่งที่อ่านมาและสื่อสารต่อได้ดีผ่านการเขียน

ความสนุกและกิจกรรมที่หลากหลายภายในคอร์สเรียนช่วงซัมเมอร์ของเรานั้น จะมีการใช้ภาพยนตร์มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน   ฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธี และการถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพยนตร์ รวมถึงนำเรื่องราวนั้นๆมาต่อยอดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป  เราตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของเด็กๆและทำให้พวกเขามีความมั่นใจและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นในการดูภาพยนตร์เสียงภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น เรายังคงผลักดันและส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้ภาษาอังกฤษเสมือนสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน  รวมถึงเรียนรู้อย่างสนุกสนาน  

ทุกคอร์สของบริติช เคานซิล เราจะมีกิจกรรมฉพาะ ที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กๆรักในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน

ช่วงท้ายของคอร์ส เราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้นำเสนอผลงานของตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยตัวเอง ที่ได้รับมอบหมายผ่านกิจกรรมในคอร์ส

สิ่งที่นักเรียนจะได้จากคอร์สเรียนนี้

  • ฝึกฝนทักษะการฟังในทุกๆสำเนียงและคำสแลงของภาษาอังกฤษอย่างคุ้นเคย
  • เชื่อมต่อเรื่องราวต่างๆภายใต้จินตนาการของตัวเองผ่านกิจกรมในการเรียน
  • มีส่วนร่วมกับมุมมองที่หลากหลายในโลกรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆในยุคปัจจุบัน
  • ถูกนำเสนอผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจภายใต้การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน
  • ได้ประสบการณ์และมุมมองหลากหลายจากหลายมุมโลก
  • ฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ
  • ฝึกฝนทักษะการเขียนและการวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ อาทิเช่น องค์ประกอบในภาพยนตร์ เป็นต้น
  • ฟังข้อมูล ตีความ และทำงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จเป็นชิ้นผลงานได้สำเร็จ

 

ข้อมูลของคอร์สเรียน
ระดับและวันเปิดภาคเรียน

Primary Lower

(Primary 1 - 3)

Primary Upper

(Primary 4 - 6)

วันที่

 

A - lower A - upper 28 – 31 มีนาคม 2017
B - lower B - upper 4 – 7 เมษายน 2017
A - lower A - upper 21 – 24 เมษายน 2017
B - lower B - upper 25 –  28 เมษายน 2017