Sarocha Salee

myClass ช่วยสร้างความมั่นใจในการพูด และได้สำเนียงแบบเจ้าของภาษาแท้ ซึ่งให้ได้ผลลัพธ์ดีเกินคาด เพราะทำให้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าไปเทรนนิ่งกับบริษัท Big Four ด้านบัญชีได้สำเร็จ ทั้งยังได้รับคำชมจาก Director ในการ present งานเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ