Mander Portman Woodward 

เมือง: London, BIRMINGHAM, Cambridge 

ภูมิภาค: ลอนดอน, ตอนกลางของอังกฤษ, ตะวันออกของอังกฤษ

www.mpw.ac.uk

โรงเรียน และวิทยาลัย Mander Portman Woodward – MPW (มีสาขาตั้งอยู่ในลอนดอน เบอร์มิ่งแฮม และเคมบริดจ์) มีความเชียวชาญในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรมานานกว่า 40 ปี 

ข้อเท็จจริง: 75% เป็นนักเรียนจากประเทศอังกฤษ 25% เป็นนักเรียนต่างชาติ จำนวนผู้เรียนต่อห้องคือ 8 คน สำหรับหลักสูตร A-Level (แบบ 2 ปี 18 เดือน หรือแบบเร่งลัด 1 ปี) หลักสูตร GCSE หลักสูตรปูพื้นฐาน 1 ปี หลักสูตรก่อนเรียนปูพื้นฐานสำหรับสาขาศิลปะ/การจัดทำแฟ้มผลงาน หลักสูตรภาคฤดูร้อน และภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนมีที่พักแบบห้องเดี่ยวในทั้งสามสาขา ซึ่งไม่ห่างจากโรงเรียน โดยสามารถเดินไปได้  

โรงเรียนเน้นติวเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม Russell Group หรือสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะชั้นนำของประเทศ