Thipmanee Trachoo

คอร์สเตรียมสอบ IELTS ของบริติช เคานซิล ช่วยปูพื้นฐานให้แน่นสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะ Speaking และ Writing เป็นอย่างมากจนทำให้ได้ 6.5 สร้างความพร้อมให้ทั้งการเรียนต่อและทำงานได้อย่างมากค่ะ