Pitchapa Ngamthipwattana

ไปสอบ IELTS ด้วยความมั่นใจค่ะ เพราะครูเน้นทั้งเทคนิคการทำข้อสอบ และการพัฒนาแบบตรงจุด ช่วยให้สอบได้ Band 6.5 เลยได้เรียนต่อที่ประเทศเยอรมัน สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ