คอร์สเรียน Grammar & Writing สำหรับชั้นประถมและมัธยม

คอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนหลักสูตร 30 ชั่วโมงที่เน้นหลักไวยากรณ์และการเขียนโดยเฉพาะ ผ่านกิจกรรมสุดสนุกและสร้างสรรค์เพื่อให้น้อง ๆ เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษา แม่นหลักไวยากรณ์ และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

เรียนแล้วจะได้อะไร

•เรียนรู้หลักไวยากรณ์พร้อมฝึกทักษะการสื่อสารและการพูดในหลักสูตรเดียว

•เน้นปฏิบัติเพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ผ่านกิจกรรมมากมาย

•ปรับปรุงโครงสร้างการเขียน ให้เขียนได้อย่างถูกหลัก เพื่อผลการสอบที่น่าพอใจ เก่งภาษาในห้องเรียน

•มีครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาการที่รวดเร็วของน้องๆ 

•เรียนสนุก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ในบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 657 5678

ติดต่อสาขาใกล้บ้านคุณเพื่อนัดหมายวันและเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา หรือ จองสอบวัดระดับออนไลน์ได้ที่นี่