กำหนดการจัดการสัมมนาประจำปี Going Global 2017: วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม ถึง พุธที่ 24 พฤษภาคม 2017 ณ กรุงลอนดอน

เตรียมพร้อมเข้าร่วมงาน GOING GLOBAL 2017 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

เมืองโลก: ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สู่ศักยภาพไร้รอยต่อ

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ความเป็นสากลและความเป็นเมืองเป็นตัวขับเคลื่อน โดยประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เมืองเหล่านี้เองยังทำหน้าที่ประสานและผลักดันให้เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นยุคนี้จึงเป็นยุคแห่งโอกาสของการเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญ เตรียมคนรุ่นใหม่สู่อนาคต พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนโยบายทั้งระดับเมือง ประเทศ และระดับโลก ยุคนี้เองยังมีความท้าทายที่ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย รวมถึงเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันนั้นๆ  ยังต้องเผชิญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและที่ตั้ง  

งาน Going Global เป็นเวทีเสวนาผู้นำด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายประเด็นโอกาสและความท้าทายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งเฟ้นหาทางออกร่วมกัน โดยเจาะลึกสี่ประเด็นหลัก ดังนี้ 

  • การวิจัยและนวัตกรรม: เจาะลึกช่องทางที่ความร่วมมือในระดับนานาชาติจะช่วยสนับสนุนให้เมืองต่างๆ เข้าถึงความรู้ชั้นยอดของโลกและการเชื่อมโยงถึงกัน 
  • การพัฒนาขีดความสามารถและขั้นตอนการดำเนินงาน: เจาะลึกบทบาทของสถาบันการศึกษาในการสร้างทักษะและศักยภาพในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ อันจะช่วยส่งเสริมการรักษาสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น โดยใช้ศิษย์เก่าเป็นตัวกลางขับเคลื่อนความสำเร็จของเมืองต่างๆ 
  • สังคมและชุมชน: เจาะลึกความเข้าใจของสถาบันการศึกษาในประเด็นความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของทั่วโลกอันจะก่อให้เกิดการอภิปรายทั่วโลกทั้งในส่วนของผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จากการเติบโตของชุมชนเมือง  
  • ความเป็นผู้นำ: เจาะลึกขอบเขตของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีส่วนในการวางบทบาทของโลกและอิทธิพลของสังคมเมือง ไปสู่ความหลากหลาย 

ขอเชิญส่งข้อเสนอสำหรับงาน Going Global 2017 

เราเปิดรับข้อเสนอที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีกำหนดวาระ  ซึ่งจะช่วยแบ่งปันความรู้และข้อมูลเชิงลึก เราอยากได้มุมมองที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการฟังจากผู้นำซึ่งมองเห็นและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอจะได้รับการนำเสนอในที่ประชุมภายใต้ธีม เมืองโลก: ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ศักยภาพไร้รอยต่อ

• Going Global2017 – ส่งข้อเสนอ ภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม

• Going Global2017 – ธีม: เมืองโลก: ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สู่ศักยภาพไร้รอยต่อ

ดูข้อแนะนำและวิธีการนำเสนอผลงานที่ Guidelines

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและบริการต่างๆของบริติช เคานซิล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Going Global ปี 2017 ได้ที่หน้านี้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Going Global 

Going Global เป็นการสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้นโดยบริติช เคานซิล ซึ่งในการประชุมจะเปิดโอกาสให้กับผู้นำระดับโลกทางด้านการศึกษานานาชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายแนวความคิดใหม่ๆด้านการศึกษา โดย Going Global ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา จากการจัดงานการประชุมในทุกๆ สองปี ในสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดงานประจำปีซึ่งจะมีการสลับหมุนเวียนกันระหว่างสหราชอาณาจักรและเมืองที่สำคัญระหว่างประเทศ นอกเหนือจากการเป็นเวทีสำหรับผู้นำของโลกทางด้านการศึกษาที่จะอภิปรายประเด็นการศึกษาระหว่างประเทศในระดับอุดมศึกษาและประเด็นการศึกษาต่างที่มีความท้าทาย นอกจากนั้นยังเป็นหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกัน การประชุมนี้ยังเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายและได้กลายเป็นสัมมนาประจำปฎิทินการศึกษาของผู้นำด้านการศึกษาทั่วโลก การประชุมแต่ละปีนั้นจะมีการเลือกสรรหัวข้อที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป

ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมการประชุม Going Global กว่า 1,000 คน โดยรวบรวมผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายสาขาวิชา

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเราได้ตามลิงค์นี้