Going Global คืองานสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้นโดยบริติช เคานซิล เป็นเวทีสัมมนาที่เปิดโอกาสให้ผู้นำระดับโลกทางด้านการศึกษานานาชาติได้หารือเกี่ยวกับนโยบาย และแนวความคิดใหม่ๆ ด้านการศึกษา โดยงานในปี 2020 จะจัดขึ้นวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2020QEII Centre กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

หัวข้อหลักการประชุมสำหรับปี 2020 คือ "Global Learners, Global Innovation"

Going Global เป็นอะไรมากกว่าที่คุณคิด

Going Global 

  • เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา
  • เป็นเวทีที่เชื่อมโยงนโยบายการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติเข้าด้วยกัน
  • เป็นเวทีที่สร้างและขยายเครือข่ายของผู้กำหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการศึกษานานาชาติ
  • เป็นเวทีที่สนับสนุนนโยบายการศึกษาที่มีการเสวนาในระดับนานาชาติและมีงานวิจัยรองรับ
  • เป็นเวทีที่สนับสนุนผู้นำทางความคิดด้านการศึกษา

มีใครเข้าร่วม Going Global บ้าง

ในแต่ละปี มีผู้เข้าร่วม Going Global กว่า 1,000 คนจากประมาณ 80 ประเทศทั่วโลก พวกเขาเป็นอธิการบดีและผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปรึกษา รัฐมนตรี ตัวแทนภาครัฐ ผู้สื่อข่าว ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระหว่างประเทศจากหลากหลายภาคส่วน

หากคุณเป็นรองอธิการบดี อธิการบดีประจำมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีหรือตัวแทนรัฐบาล นักข่าว ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในด้านการศึกษาระดับนานาชาติ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบคุณที่นั่น

เข้าร่วม Going Global 2020

เปิดรับแผนเสนอโครงการวันนี้

โดยผู้ที่สนใจจะส่งต้องแผนเสนอโครงการ (proposal) ที่ตรงกับหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของการประชุมปีนี้ อ่านรายละเอียดและเกณฑ์การสมัคร คลิ๊กที่นี่

ประเภท คำอธิบาย วันปิดรับสมัคร
ผู้นำเสนอ ผู้ร่วมอภิปราย หรือผู้ดำเนินการอภิปราย รายบุคคล ผู้นำเสนอ ผู้ร่วมอภิปราย หรือผู้ดำเนินการอภิปรายในงาน Going Global 2020 ที่ตอบโจทย์หัวข้องานสัมมนา (ใบสมัครไม่เกิน 4,000 ตัวอักษร) วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
การสัมมนา 1 ช่วงเต็ม (Full session) ช่วงสัมมนาที่แปลกใหม่และมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ร่วมอภิปรายบนเวทีและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ประกอบด้วยผู้ร่วมอภิปรายที่หลากหลายจากทั่วโลก วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วิทยากรกระบวนการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการโต้ตอบกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนำการสนทนา ในเรื่องที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักหรือหัวข้อย่อยของงาน Going Global 2019 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
การนำเสนอผ่านโปสเตอร์ นำเสนอโปสเตอร์ที่สอดคล้องกับหัวข้อของงาน Going Global 2020 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้อภิปราย เปิดรับสมัครวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563