Going Global 2021 virtual conference

เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราต้องการสืบต่อช่องทางสำหรับผู้นำการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนที่ภาคส่วนเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วม ดังนั้น Going Global จะจัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 และยังคงมีสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเช่นเดียวกับการเข้าร่วมด้วยตนเอง

ช่องทางเสมือนจริงของเราจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับผู้นำด้านการศึกษาอื่น ๆ จากทั่วโลก ทุกคนสามารถที่จะ:

 • เข้าร่วมการถ่ายทอดสดจัดโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน คุณจะได้รับฟังเกี่ยวกับความรู้และกระเเสล่าสุดที่มีผลต่อภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงโต้ตอบโดยผู้เข้าร่วมซึ่งทุกความคิดเห็นของทุกคนจะได้รับฟังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • สร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมอื่น ๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
 • เข้าร่วมและออกจากการประชุมเช่นเดียวกับกิจกรรมแบบตัวต่อตัว
 • เยี่ยมชมบูธจัดแสดง มีส่วนร่วมกับผู้สนับสนุนของเราและอื่น ๆ

การเข้าร่วม

ขณะนี้ทีมงาน Going Global กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงนวัตกรรมและกำหนดวาระการประชุมจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากทั่วโลกตามหัวข้อการประชุม หัวข้อในปีนี้คือ reimagining international higher education for a post-pandemic world ผ่านสามหัวข้อหลัก

 • The changing student body;
 • Serving the post-pandemic society;
 • Protecting the planet.

ดูหัวข้อการประชุมหลักและย่อยในเชิงลึก

เปิดรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นสี่ประเภท ดังนี้

 • ผู้นำเสนอข้อมูลรายบุคคล - ข้อเสนอโครงการสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมหลักของ Going Global 2021 เพื่อบรรจุไว้ในการประชุมโดยสมัครในตำแหน่งผู้นำเสนอ วิทยากร หัวหน้ากลุ่ม หรือประธานการประชุม
 • ผู้นำเสนอการประชุมเต็มรูปแบบ - นำเสนอการประชุมออนไลน์และดิจิทัลที่สร้างสรรค์และโต้ตอบกับวิทยากรที่หลากหลายจากทั่วโลก
 • ผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ - นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดโดยสร้างการประชุมเชิงปฏิบัติการและเชิงนวัตกรรมแบบส่งเสริมการโต้ตอบระหว่างกันพร้อมผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง
 • ผู้นำเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ - นำเสนอผ่านโปสเตอร์ที่จะแสดงทางออนไลน์ในการประชุมเพื่อหารือกับผู้เข้าร่วมงาน

ทีม Going Global จะประสานกับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในการออกแบบและนำเสนอการประชุมเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างการประชุมเสมือนจริงที่เป็นเลิศยอด ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และมีคุณภาพสูง

การจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน

ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานจะสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ประมาณต้นปีพ.ศ. 2564

ลงทะเบียน Going Global newsletter เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมและรับทราบถึงการวางจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานก่อนใคร

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง