รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ Covid-19

สืบเนื่องจากงาน Going Global 2020 ที่จะจัดขึ้น วันที่ 29 - 30 มิถุนายน ณ กรุงลอนดอน ทางผู้จัดงานกำลังติดตามรายงานจากรัฐบาลในท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการระบาดของ Covid-19 รวมไปถึงผลกระทบของการจัดการประชุมที่จะเกิดขึ้น สุขภาพของเพื่อนร่วมงาน นักเรียน และ ผู้เข้าร่วม คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ขณะนี้เรากำลังพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ซึ่งอาจรวมไปถึงการยกเลิกการประชุมในเดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึง

เรากำลังติดตามสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการจัดงาน Going Global 2020 ตามที่วางแผนไว้ในขั้นต้น เราจะนำเสนอข้อมูลและแจ้งสถานการณ์ต่างๆผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางดิจิตอลของเรา สำหรับผู้ที่วางแผนที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Going Global 2020 โปรดตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขประจำท้องถิ่นของท่านรวมถึงคำแนะนำในการเดินทางจากทางรัฐบาลของท่านก่อนทำการลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัยเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่: going.global@britishcouncil.org 

 

Going Global 2020

Going Global คืองานสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้นโดยบริติช เคานซิล เป็นเวทีสัมมนาที่เปิดโอกาสให้ผู้นำระดับโลกทางด้านการศึกษานานาชาติได้หารือเกี่ยวกับนโยบาย และแนวความคิดใหม่ๆ ด้านการศึกษา โดยงานในปี 2020 จะจัดขึ้นวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2020QEII Centre กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

หัวข้อหลักการประชุมสำหรับปี 2020 คือ "Global Learners, Global Innovation"

Going Global เป็นอะไรมากกว่าที่คุณคิด

Going Global 

  • เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา
  • เป็นเวทีที่เชื่อมโยงนโยบายการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติเข้าด้วยกัน
  • เป็นเวทีที่สร้างและขยายเครือข่ายของผู้กำหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการศึกษานานาชาติ
  • เป็นเวทีที่สนับสนุนนโยบายการศึกษาที่มีการเสวนาในระดับนานาชาติและมีงานวิจัยรองรับ
  • เป็นเวทีที่สนับสนุนผู้นำทางความคิดด้านการศึกษา

มีใครเข้าร่วม Going Global บ้าง

ในแต่ละปี มีผู้เข้าร่วม Going Global กว่า 1,000 คนจากประมาณ 80 ประเทศทั่วโลก พวกเขาเป็นอธิการบดีและผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปรึกษา รัฐมนตรี ตัวแทนภาครัฐ ผู้สื่อข่าว ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระหว่างประเทศจากหลากหลายภาคส่วน

หากคุณเป็นรองอธิการบดี อธิการบดีประจำมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีหรือตัวแทนรัฐบาล นักข่าว ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในด้านการศึกษาระดับนานาชาติ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบคุณที่นั่น

เข้าร่วม Going Global 2020

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานวันนี้

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประเภท คำอธิบาย วันปิดรับสมัคร
ผู้นำเสนอ ผู้ร่วมอภิปราย หรือผู้ดำเนินการอภิปราย รายบุคคล ผู้นำเสนอ ผู้ร่วมอภิปราย หรือผู้ดำเนินการอภิปรายในงาน Going Global 2020 ที่ตอบโจทย์หัวข้องานสัมมนา (ใบสมัครไม่เกิน 4,000 ตัวอักษร) ปิดรับสมัคร
การสัมมนา 1 ช่วงเต็ม (Full session) ช่วงสัมมนาที่แปลกใหม่และมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ร่วมอภิปรายบนเวทีและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ประกอบด้วยผู้ร่วมอภิปรายที่หลากหลายจากทั่วโลก ปิดรับสมัคร
วิทยากรกระบวนการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการโต้ตอบกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนำการสนทนา ในเรื่องที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักหรือหัวข้อย่อยของงาน Going Global 2019 ปิดรับสมัคร
การนำเสนอผ่านโปสเตอร์ นำเสนอโปสเตอร์ที่สอดคล้องกับหัวข้อของงาน Going Global 2020 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้อภิปราย ปิดรับสมัคร

สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป