กรรมการคือใคร?

กรรมการมาจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการ อาทิ

  • วงการวิทยาศาสตร์
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  • สื่อมวลชน

โปรดติดตาม รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขัน Famelab 2559 เร็วๆ นี้