กรรมการคือใคร?

กรรมการคือใคร?

กรรมการมาจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการ อาทิ

  • คุณปิลันธนี พาณิชพัฒน์ – ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์องค์กร ทรู คอร์ปอเรชั่น
  • คุณแอนดรูว์ กลาส – ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย
  • ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน – ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ดร.โอ วรวรงค์ รักเรืองเดช – รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี