Dr. Jonathan Sanderson

Jonathan Sanderson ศิษย์เก่าวิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ผู้เคยผลิตรายการสารคดี การแข่งขัน และรายการโทรทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลมามากมาย โดยในปี 2005 Jonathan ได้ริเริ่มการแข่งขันภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แบบสั้นในโรงเรียน และต่อมาเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการ และผู้ผลิตหนังให้แก่องค์กรระดับโลก ปัจจุบัน Jonathan เป็นอาจารย์อาวุโสจาก Northumbria University เมือง Newcastle และเป็นหนึ่งในทีมงาน outreach เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ และส่งเสริมความหลายหลายในด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้มีความสนใจด้านการสอนแบบ Maker Education โค้ดดิ้ง และการสร้างสื่อดิจิทัล

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง