เกณฑ์การรับสมัคร 

ผู้สมัครต้องมี สัญชาติไทย อายุ 21 ปีหรือมากกว่า และกำลังศึกษา หรือทำงานในสายงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)

เราเปิดรับสมัคร: FameLab ไม่ใช่เวทีสำหรับ:
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ และคุณครูสายวิทยาศาสตร์ ที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ สื่อมวลชน หรือนักประชาสัมพันธ์ แม้แต่จากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัยซึ่งมีงานวิจัยเดิม หรือ meta studies อยู่แล้ว ศิลปินที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ผู้ดูแลสิทธิบัตร นักสถิติ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมต่างๆ  นักแสดงที่ทำการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณชนเป็นส่วนใหญ่
บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ในกองทัพ หรือหน่วยงานรัฐบาล นักข่าว หรือนักวิทยุกระจายเสียง (งานประจำหรือเป็นงานเดียว)
บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจต่างๆ  คุณครูที่ไม่ได้ชำนาญการสายวิทยาศาสตร์

รูปแบบการแข่งขัน

1. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์: สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่บริติช เคานซิล ดำเนินการ รวมถึงโครงการ FameLab Thailand

กิจกรรม  วันที่ รายละเอียด
สัมมนาพิเศษ ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ Joanna Bagniewska 24 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดสไลด์สัมมนาได้ ที่นี่
สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการ 7 พฤษภาคม 2564 (14.00 - 15.00 น.) พบกับทีมงานบริติช เคานซิล ร่วมฟังรายละเอียดกิจกรรมโครงการ และเคล็ดลับในการเตรียมตัว คลิ๊กเพื่อรับชมย้อนหลัง

2. เข้าร่วมการแข่งขันผ่านทาง VDO: ส่งเรื่องราววิทยาศาสตร์ หรือหัวข้องานวิจัยของคุณภายใน 3 นาทีผ่านทางวิดีโอภายใน 17 พฤษภาคม 2564 อ่านการเตรียมความพร้อมและเคล็ดลับที่นี่

3. แข่งขันคัดเลือกแบบออนไลน์: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทาง VDO audition จะร่วมออดิชั่นต่อหน้าคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายที่จะได้เข้าร่วมอบรมมาสเตอร์คลาส 

4. อบรม Masterclass 2 วัน:  เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนจากผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และสร้างเครือข่าย FameLabber โดยกิจกรรมจะจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

5. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final Competition: ใช้ทักษะใหม่จากการอบรม สัมผัสประสบการณ์การพูดต่อหน้าสาธารณชน พร้อมรับรางวัลและลุ่นเป็นตัวแทนของ FameLab Thailand ไปแข่งในเวทีนานาชาติ FameLab International โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นผ่านออนไลน์และถ่ายทอดสดในวันที่ 18 กันยายน 2021

6. แข่งขันรอบนานาชาติ FameLab International: พบกับผู้เข้าร่วมโครงการ FameLab จากทั่วทุกมุมโลก และสัมผัสประสบการณ์การสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก โดยในปีนี้จะเป็นการแข่งผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน

รางวัล FameLab Thailand

ตำแหน่ง รางวัล
ชนะเลิศ
 • แพคเกจพัฒนาความเป็นนักวิทยาศาสตร์
 • ทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 
 • ทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • ทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 3
 • ทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลป็อปปูลาร์โหวต: นับจำนวนโหวตผ่าน Facebook
 • อุปกรณ์ DJI หรือ เทียบเท่า
 • ถ้วยรางวัล

รางวัลไม่รวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม