เกณฑ์การรับสมัคร 

ผู้สมัครต้องมี สัญชาติไทย อายุ 21 ปีหรือมากกว่า และกำลังศึกษา หรือทำงานในสายงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)

เราเปิดรับสมัคร: FameLab ไม่ใช่เวทีสำหรับ:
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ และคุณครูสายวิทยาศาสตร์ ที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ สื่อมวลชน หรือนักประชาสัมพันธ์ แม้แต่จากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัยซึ่งมีงานวิจัยเดิม หรือ meta studies อยู่แล้ว ศิลปินที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ผู้ดูแลสิทธิบัตร นักสถิติ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมต่างๆ  นักแสดงที่ทำการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณชนเป็นส่วนใหญ่
บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ในกองทัพ หรือหน่วยงานรัฐบาล นักข่าว หรือนักวิทยุกระจายเสียง (งานประจำหรือเป็นงานเดียว)
บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจต่างๆ  คุณครูที่ไม่ได้ชำนาญการสายวิทยาศาสตร์

รูปแบบการแข่งขัน

1. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์: สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่บริติช เคานซิล ดำเนินการ รวมถึงโครงการ FameLab Thailand

2. เข้าร่วมการแข่งขันผ่านทาง VDO: ส่งเรื่องราววิทยาศาสตร์ หรือหัวข้องานวิจัยของคุณภายใน 3 นาทีผ่านทางวิดีโอ อ่านการเตรียมความพร้อมและเคล็ดลับที่นี่

3. แข่งขันคัดเลือกระดับภูมิภาค (Regional Heat): ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทาง VDO จะร่วมออดิชั่นสดต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายที่จะได้เข้าร่วมมาสเตอร์คลาส และแข่งขันรอบ Final Competition

4. อบรม Masterclass 2 วัน:  เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนจากผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และสร้างเครือข่าย FameLabber

5. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final Competition: ใช้ทักษะใหม่จากการอบรม สัมผัสประสบการณ์การพูดต่อหน้าสาธารณชน พร้อมรับรางวัลและลุ่นเป็นตัวแทนของ FameLab Thailand ไปแข่งในเวทีนานาชาติ FameLab International

6. แข่งขันรอบนานาชาติ FameLab International: พบกับผู้เข้าร่วมโครงการ FameLab จากทั่วทุกมุมโลก และสัมผัสประสบการณ์การสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก

รางวัล FameLab 2020

ตำแหน่ง รางวัล
ชนะเลิศ
  • ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พักสู่สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมการแข่งขัน FameLab International
  • ทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 
  • ทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
  • ทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลป็อปปูลาร์โหวต: นับจำนวนโหวตผ่าน Facebook
  • อุปกรณ์ DJI
  • ถ้วยรางวัล
พิเศษสำหรับ FameLab 2020 รางวัลสนับสนุนงานวิจัย Research Award สำหรับผู้ที่มีแผน หรือกำลังทำวิจัย

เงินทุนมูลค่า 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย