รูปแบบการแข่งขัน

คุณกำลังเรียนหรือทำงานในสายงานวิทยาศาสตร์?

หากคุณมีอายุระหว่าง 18 – 40 ปีและสามารถเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจภายใน 3 นาที คุณสามารถมีโอกาสได้รับรางวัลมากมาย

รูปแบบการแข่งขันโครงการ Famelab ประเทศไทย

 1. เข้าร่วมการแข่งขัน – พูดเกี่ยวกับวิทยาศาตร์ 3 นาที ผ่านทางวิดีโอ หรือการออดิชั่นต่อหน้าคณะกรรมการ
 2. คัดเลือกตัวแทนรอบชิงชนะเลิศ – เข้าร่วมคัดเลือกแข่งขัน FameLab Thailand โดยการออดิชั่นต่อหน้าคณะกรรมการ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน FameLab Thailand
 3. เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสที่จัดขึ้น 2 วัน – รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน ด้วยการเข้าอบรมกับผู้เชี่ยวชาญ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และสร้างเครือข่ายด้วยความสนุกสนาน
 4. การแข่งขันรอบตัดสิน – ใช้ทักษะใหม่ให้เกิดประโยชน์ สัมผัสประสบการณ์การพูดต่อหน้าสาธารณชน พร้อมรับรางวัลมากมาย 
 5. การแข่งขันระดับนานาชาติที่ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ Cheltenham สหราชอาณาจักร – ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ FameLab เข้ารับฟังสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ พบกับผู้เข้าร่วมโครงการ FameLab จากทั่วทุกมุมโลก สัมผัสประสบการณ์การสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก

เกณฑ์การรับสมัคร 

เราเปิดรับสมัคร:

 • อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ และคุณครูผู้ชำนาญการสายวิทยาศาสตร์ ที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ 
 • นักวิจัยซึ่งมีงานวิจัยเดิม หรือ meta studies อยู่แล้ว – โดยไม่จำเป็นต้องทำการวิจัยใหม่ 
 • บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ประยุกต์ –เช่น พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร นักสถิติ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมต่างๆ 
 • นักศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 
 • บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ในกองทัพ หรือหน่วยงานรัฐบาล
 • บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจต่างๆ 
 • สัญชาติไทย 
 • มีอายุระหว่าง 18-40  ปี

FameLab ไม่ใช่เวทีสำหรับ:

 • สื่อมวลชน หรือนักประชาสัมพันธ์ แม้แต่จากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
 • ศิลปินที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
 • นักแสดงที่ทำการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
 • บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว 
 • นักข่าว หรือนักวิทยุกระจายเสียง (งานประจำหรือเป็นงานเดียว)