คุณกำลังเรียนหรือทำงานในสายงานวิทยาศาสตร์?

หากคุณมีอายุระหว่าง 18 – 40 ปีและสามารถเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจภายใน 3 นาที คุณสามารถมีโอกาสได้รับรางวัลมากมาย

รูปแบบการแข่งขันโครงการ Famelab ประเทศไทย

1. เข้าร่วมการแข่งขัน – พูดเกี่ยวกับวิทยาศาตร์ 3 นาที ผ่านทางวิดีโอ หรือการออดิชั่นสดต่อหน้าคณะกรรมการ

     - ออดิชั่นทางวิดีโอ: ส่งวิดีโอผ่านท่างเว็ปไซด์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

     - ออดิชั่นสด: พูดต่อหน้าคณะกรรมการ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันให้คลิก "สมัครเข้าแข่งขัน" โดยเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะสามารถเลือกรอบออดิชั่นในภูมิภาคที่ต้องการได้ ดูกำหนดการออดิชั่นด้านล่าง

พิเศษ! กิจกรรม FameLab และ School Lab Roadshow จะจัดขึ้นในช่วงเช้าก่อนเริ่มออดิชั่นสดของในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และเรียนรู้ทักษะการนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์จากผู้เข้าแข่งขัน FameLab 2016 หรือ ทูตสะเต็ม หากสนใจเข้าร่วม Roadshow สามารถลงทะเบียนได้ ทีนี่ 

ตารางกำหนดการออดิชั่นและ FameLab & School Lab Roadshow:

จังหวัด วันที่ สถานที่    ลงทะเบียนเข้าร่วม Roadshow* วันปิดลงทะเบียนสำหรับ roadshow
กรุงเทพฯ 15 ม.ค. 2560 รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3, สยาม พารากอน คลิกที่นี่ 13 ม.ค. 2560
ขอนแก่น 25 ม.ค. 2560

ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร (สำนักงานอธิการบดีใหม่ ชั้น 2), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกที่นี่ 23 ม.ค. 2560
สุราษฎร์ธานี 4 ก.พ. 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คลิกที่นี่ 1 ก.พ. 2560
ปทุมธานี 11 ก.พ. 2560 สวทช. คลิกที่นี่ 8 ก.พ. 2560

2. คัดเลือกตัวแทนรอบชิงชนะเลิศ – เข้าร่วมคัดเลือกระดับประเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน FameLab Thailand โดยการออดิชั่นต่อหน้าคณะกรรมการ

    - คัดเลือกตัวแทนรอบชิงชนะเลิศ: 18 มีนาคม 2560 

3. เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสที่จัดขึ้น 2 วัน – รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน ด้วยการเข้าอบรมกับผู้เชี่ยวชาญ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และสร้างเครือข่ายด้วยความสนุกสนาน

    - มาสเตอร์คลาส: 8-9 เมษายน 2560

4. การแข่งขันรอบตัดสิน – ใช้ทักษะใหม่ให้เกิดประโยชน์ สัมผัสประสบการณ์การพูดต่อหน้าสาธารณชน พร้อมรับรางวัลมากมาย

    - การแข่งขันรอบตัดสิน: 4 พฤษภาคม 2560

5. การแข่งขันระดับนานาชาติที่ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ Cheltenham สหราชอาณาจักร – ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ FameLab เข้ารับฟังสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ พบกับผู้เข้าร่วมโครงการ FameLab จากทั่วทุกมุมโลก สัมผัสประสบการณ์การสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก

    - การแข่งขัน FameLab รอบตัดสินระดับนานาชาติ: มิถุนายน 2560

เกณฑ์การรับสมัคร 

เราเปิดรับสมัคร:

 • อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ และคุณครูผู้ชำนาญการสายวิทยาศาสตร์ ที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ 
 • นักวิจัยซึ่งมีงานวิจัยเดิม หรือ meta studies อยู่แล้ว – โดยไม่จำเป็นต้องทำการวิจัยใหม่ 
 • บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ประยุกต์ –เช่น พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร นักสถิติ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมต่างๆ 
 • นักศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 
 • บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ในกองทัพ หรือหน่วยงานรัฐบาล
 • บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจต่างๆ 
 • สัญชาติไทย 
 • มีอายุระหว่าง 18-40  ปี

FameLab ไม่ใช่เวทีสำหรับ:

 • สื่อมวลชน หรือนักประชาสัมพันธ์ แม้แต่จากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
 • ศิลปินที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
 • นักแสดงที่ทำการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
 • บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว 
 • นักข่าว หรือนักวิทยุกระจายเสียง (งานประจำหรือเป็นงานเดียว) 

รางวัลสำหรับผู้ชนะระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ

 • ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พักสู่สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมการแข่งขัน FameLab ระดับนานาชาติ
 • โอกาสในการเข้าร่วมแล็บในฝันในยุโรป
 • ทุนการศึกษาเพื่อการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์
 • ถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 • ทุนการศึกษาเพื่อการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์
 • ถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • ทุนการศึกษาเพื่อการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์
 • ถ้วยรางวัล 

รางวัลป็อปปูลาร์โหวต: นับจำนวนไลค์และแชร์

 • iPad
 • ถ้วยรางวัล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง