นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อด้านปรัชญา การเมือง และเศรษฐกิจ (PPE) ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ก่อน โดยข้อสอบ PPE  Admissions Test  นั้นถูกจัดทำโดย Cambridge Assessment

ข้อสอบ PPE Admissions Test  เป็นเสมือนตัวกรองว่าผู้สมัครมีทักษะ ความสามารถที่เหมาะกับการเรียนในสาขา PPE หรือไม่ เช่น ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การวิเคราะห์เหตุผล และการใช้ภาษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการอ้างอิงกับความรู้ที่เฉพาะเจาะจง

การสอบ TSA ใช้เวลา 2 ชั่วโมงประกอบด้วย 2 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 ประเมินการแก้ปัญหาและทักษะการคิดเชิงวิพากวิจารณ์ (ข้อสอบปรนัย) 90 นาที
  • ส่วนที่ 2 งานเขียน 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)

โปรดสังเกต ข้อสอบ PPE Admissions Test  ได้ปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Thinking skills assessment (มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด) เนื่องจากหลักสูตรบางส่วนของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ได้นำเอาข้อสอบชุดนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนสมัครเข้าเรียน 

รายละเอียดและค่าธรรมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1 Sep – 6 Oct 2016

ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติสำหรับ TSA

7,100 บาท
2 Nov 2016

วันที่สอบ

 
16 Jan 2017

วันประกาศผลสอบ

 

ช่องทางการชำระเงิน

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสอบที่เบอร์ 02 657 5678 หรือ examinations@britishcouncil.or.th ในการขอใบสมัครสอบ TSA

ผู้สอบสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่บริติช เคานซิลล์สาขาสยามสแควร์ โดยชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (วีซ่าและมาสเตอร์คาร์ดเท่านั้น) ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง