Cambridge Assessment ได้พัฒนาการสอบ English Literature admissions test (ELAT) ในนามของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด นักเรียนทุกคนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สาขาภาษาอังกฤษและวรรณคดี สาขาภาษาอังกฤษและภาษาสมัยใหม่ และสาขาภาษาคลาสสิกและภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องทำข้อสอบชุดนี้ 

การสอบ ELAT ใช้เวลา 90 นาที เป็นการสอบเขียนบรรยาย เปรียบเทียบบทร้อยกรองหรือร้อยแก้ว 2-3 บท 

 รายละเอียดและค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1 Sep – 6 Oct 2016

ช่วงเวลาลงทะเบียนสำหรับ ELAT

(กำหนดปิดรับลงทะเบียนเวลา 15.00น.)

7,100 บาท
2 Nov 2016

วันที่สอบ

 
16 Jan 2017

วันประกาศผลสอบ

 

ช่องทางการชำระเงิน

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสอบที่เบอร์ 02 657 5678 หรือ examinations@britishcouncil.or.th ในการขอใบสมัครสอบ ELAT 

ผู้สอบสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่บริติช เคานซิลล์สาขาสยามสแควร์ โดยชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (วีซ่าและมาสเตอร์คาร์ดเท่านั้น) ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด