ไปเรียน ทำงาน และใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรด้วยการสอบ IELTS for UKVI

หากคุณต้องการจะไปทำงานหรือเรียนต่อในสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและแสดงให้เห็นว่า คุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยการเข้าทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร เช่น IELTS for UKVI (Academic และ General Training) หรือ IELTS Life Skills

รูปแบบของการสอบ IELTS และ IELTS for UKVI มีความแตกต่างกันอย่างไร

รูปแบบการสอบของ IELTS (Academic/General Training) และ IELTS for UKVI (Academic/General Training) ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และการให้คะแนน แต่ใบรายงานผลการสอบของคุณนั้น จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร

ควรเลือกสอบแบบไหนดี

หากคุณเป็นนักเรียน กรุณาตรวจสอบกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนของคุณว่าคุณควรเลือกสอบแบบไหน ก่อนทำการสมัครสอบ

หากคุณกำลังยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน (Tier 4) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น Tier 4 Sponsor คุณจะต้องมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ตรงกับที่ทางสถาบันกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรทั้งหมดให้การยอมรับผลสอบ IELTS Academic ดังนั้น คุณอาจไม่จำเป็นจะต้องสอบ IELTS for UKVI (Academic) แต่สามารถยื่นผลสอบ IELTS Academic แทนได้

หากคุณไม่ได้เป็นนักเรียน กรุณาตรวจสอบรูปแบบของการสอบที่คุณจำเป็นต้องสอบ กับองค์กรที่คุณกำลังจะยื่นใบสมัคร ก่อนทำการสมัครสอบ

IELTS UKVI ที่บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดสอบ มีดังนี้

ประเภทของการสอบ รายละเอียด ราคา
IELTS สำหรับ UKVI
(เชิงวิชาการ)
สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้สอบ IELTS UKVI 7,990 บาท
IELTS สำหรับ UKVI
(เชิงฝึกอบรมทั่วไป)
สำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศหรือศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา  7,990 บาท
IELTS Life Skills A1 สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าแต่งงานหรือคู่หมั้น โดยจะสอบเฉพาะการฟังและการพูด เท่านั้น 6,300 บาท
IELTS Life Skills B1 สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าการเป็นพลเมืองหรือขอสัญชาติ 6,300 บาท

ค่าสอบรวมอะไรบ้าง? ค่าสอบ IELTS นั้น รวมไปถึง แหล่งข้อมูลในการเตรียมตัวสอบ, ชุดแบบทดสอบ และ อื่นๆอีกมากมาย

การสอบ IELTS UKVI กับบริติช เคานซิล

IELTS for UKVI (Academic และ General Training) และ IELTS Life Skills ดำเนินการจัดสอบโดยศูนย์สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร โดยบริติช เคานซิล มีศูนย์สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรทั่วโลก

IELTS FOR UKVI (ACADEMIC)

เลือกสอบ IELTS for UKVI (Academic) หากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่คุณกำลังยื่นใบสมัครกำหนดให้คุณต้องสอบ

การสอบ IELTS for UKVI (Academic) จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ เท่านั้น โดยมีค่าสมัครสอบ 7,990 บาท

สมัครสอบ IELTS for UKVI (Academic)

IELTS FOR UKVI (GENERAL TRAINING)

การสอบ IELTS for UKVI (General Training) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการไปอบรมหรือเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาในสหราชอาณาจักร โดยสามารถใช้สำหรับการทำงานหรือการไปอบรมซึ่งเกี่ยวกับการทำงาน หรือการโยกย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS for UKVI (General Training) จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ เท่านั้น โดยมีค่าสมัครสอบ 7,990 บาท

สมัครสอบ IELTS for UKVI (General Training)

IELTS Life Skills

การสอบ IELTS Life Skills เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางทักษะการพูดและการฟังในระดับ A1, A2 หรือ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS Life Skills มี 2 ระดับ คือ:

IELTS Life Skills A1

การสอบนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง ซึ่งจะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อขอวีซ่าสำหรับครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร

การสอบ IELTS Life Skills จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยมีค่าสมัครสอบ 6,300 บาท

สมัครสอบ IELTS Life Skills A1

IELTS Life Skills B1

การสอบนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง ซึ่งจะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นคำร้องกับกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS Life Skills จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยมีค่าสมัครสอบ 6,300 บาท

สมัครสอบ IELTS Life Skills B1

 

สมัครสอบ กับ บริติช เคานซิล คุณจะได้รับ:

  • ฟรี ชุด ‘GEL IELTS Prep’ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ช่วยส่วนตัวที่จะช่วยคุณให้ได้คะแนนตามที่ต้องการสำหรับการสอบ IELTS for UKVI score รวมไปถึง mock tests และ แบบฝึกหัดสำหรับทั้งสี่ทักษะ
  • ฟรี แบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบ ‘Road to IELTS’ เวอร์ชั่น last minute ซึ่งประกอบไปด้วย เก้าวีดีโอพร้อมคำแนะนำ, 100 แบบฝึกหัด และ สองแบบทดสอบต่อทักษะ ครบทั้งสี่ทักษะ
  • ฟรี แบบทดสอบและแบบฝึกหัดในการเตรียมตัวสอบ: เตรียมตัวสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ทั้งแบบออนไลน์ หรือ แบบกระดาษจากหนังสือคู่มือเตรียมสอบ IELTS ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอย่างข้อสอบทั้งเชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป 
  • สะดวกทั้งวันสอบและสถานที่สอบ: เรามีสถานที่สอบมากมายหลายประเทศในโลก ประมาณกว่า 800 แห่ง ซึ่งทุกแห่งนั้นเดินทางสะดวกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • ฟรี ผลสอบอีก ห้า ใบ: โดยทางเราจะส่งไปยังสถาบันที่คุณต้องการ เช่น มหาวิทยาลัย, immigration offices เป็นต้น
  • สมัครสอบแสนง่ายและมีเจ้าหน้าที่คอบให้ความช่วยเหลือ: คุณสามารถสมัครสอบบนหน้าเว็ปไซต์ของเราได้เลย โดยเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดจนสมัครสอบสำเร็จ 

 

In this section