Study abroad

IELTS เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยใช้การสนทนาพูดคุยแบบตัวต่อตัวเพื่อทดสอบทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

IELTS เป็นที่รู้จักกันดีในองค์กรมากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก และยังเป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ด้วยการจัดสอบมากกว่า 2 ล้านครั้งตลอดช่วงปีที่ผ่านมา 

สำหรับประเทศเป้าหมายที่นักเรียนไทยให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และประเทศไทย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง