วันสอบที่หลากหลาย ผลสอบที่รวดเร็วกับการสอบ IELTS แบบกระดาษ

ถ้าคุณเลือกสอบ IELTS แบบกระดาษคุณจะสอบการฟัง การอ่านและการเขียนบนกระดาษ ส่วนการสอบพูดนั้นจะสอบกับอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมและรับรองจาก IELTS

การสอบฟัง อ่านและเขียนของ IELTS นั้นจะสอบวันเดียวกันทั้งหมด ระหว่างการสอบฟัง อ่าน และเขียนนั้นจะเป็นการสอบแบบต่อเนื่องซึ่งจะไม่มีการหยุดพัก ส่วนการสอบพูดนั้นผู้สอบสามารถเลือกวันสอบได้ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังสอบเขียนหนึ่งสัปดาห์

ความต้องการพิเศษ

เราให้คำมั่นว่าผู้สอบทุกคนจะมีความเสมอภาค เท่าเทียมกันโดยรวมไปถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเราก็สามารถจัดสอบให้กับท่านได้เช่นกัน ข้อมูลเพิ่มเติมที่  Find out more.