Road to IELTS - แบบฝึกหัด ข้อสอบ IELTS ออนไลน์

Road to IELTS ประกอบด้วยอะไรบ้าง? 

 • แหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับการสอบ IELTS แบบ Academic และ General Training
 • มุมฝึกฝนพร้อม e-book เพื่อเตรียมตัวสอบทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด
 • วิดีโอตัวอย่าง พร้อมเคล็ดลับคำแนะนำจากผู้สมัครสอบที่เคยผ่านสนามสอบมาแล้ว 
 • อาจารย์ติวพิเศษ เรื่องสำคัญๆ ที่ควรและไม่ควรทำในข้อสอบ
 • แบบฝึกหัดแบบจับเวลา
 • เมนู My Progress ช่วยคุณเปรียบเทียบความสามารถของตัวเองกับนักเรียนคนอื่นๆ ทั่วโลก
 • เมนู My Profile  สำหรับแจ้งเตือนวัน-เวลาสอบที่คุณลงทะเบียนไว้ 

Road to IELTS อัพเดทในปี 2016:

 1. แบบฝึกหัดใหม่จำนวน 536 ชุด เพื่อประสบการณ์ที่แตกต่าง
 2. อัพเดท การเขียน ส่วนที่ 1 ของเชิงวิชาการ 6 ชุด โดยมีเนื้อหาใหม่ที่มีลักษณะหัวข้อของอเมริกา
 3. อัพเดทรูปภาพในแบบฝึกหัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความมีส่วมร่วมของผู้ชม
 4. ผู้ใช้งานเผชิญกับความซับซ้อนของผลลัพธ์และการพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เข้าใช้งาน

Road to IELTS ช่วยคุณได้อย่างไร ?

 • ให้ผลตอบกลับทันที ทำให้คุณสำรวจความก้าวหน้าของตัวเองได้
 • สามารถดูคำเฉลยได้หลังจากที่ลองทำแบบฝึกหัดไปแล้ว ทำให้คุณเข้าใจข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
 • เคล็ดลับและเกร็ดความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการสอบของคุณ 
 • แบบฝึกหัดที่มีมาตรฐานเดียวกับข้อสอบ IELTS จริง ทำให้คุณเกิดความมั่นใจก่อนลงทำข้อสอบจริง
 • คุณสามารถทดลองใช้งาน Road to IELTS ได้ฟรี 10 ชั่วโมงตอนนี้เลย

เมื่อลงทะเบียนสอบ IELTS กับเรา คุณจะได้สิทธิ์ใช้งาน 30 ชั่วโมง

นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าสู่ Road to IELTS ฉบับสมบูรณ์โดยตรงเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์การเรียนรู้แบบครบวงจร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกด้วย