คุณต้องการผลสอบระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)หรือไม่ 

ข้อสอบ IELTS เป็นหนึ่งในข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ถ้าคุณต้องการผลสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) คุณจำเป็นจะต้องสอบ IELTS กับสนามสอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)

หากต้องการเช็คว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสอบ IELTS เพื่อวีซ่า UKVI หรือไม่ และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับใด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

เพิ่มเติม: ถ้าคุณต้องการจะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อเข้าเรียนกับผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (Highly Trusted Sponsor, HTS) โปรดตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยลงทะเบียนอย่างเป็นทางการก่อนที่จะทำการสมัคร

IELTS Academic สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท และสำหรับผู้กำลังมองหางานทำในสหราชอาณาจักร ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง อ่าน เขียน และการพูด

จำนวนสถานที่สอบสำหรับ IELTS UKVI Academic แบบ computer base นั้นจะมีเฉพาะที่ กทม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IELTS UKVI (Academic) ระบบ computer base

ค่าสมัครสอบ 9860  บาท (8800 บาท - สำหรับรอบสอบเดือนกรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป)
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบคะแนนที่ต้องการ

IELTS General Training สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร และสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง อ่าน เขียน และการพูด

ค่าสมัครสอบ 9860  บาท (8800 บาท - สำหรับรอบสอบเดือนกรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป)
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบคะแนนที่ต้องการ

IELTS Life Skills A1

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง เพื่อใช้สมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส และครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร

  • ระดับ A1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) เทียบเท่ากับ ระดับ 1 ของการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่นๆ ตามมาตรฐานของ National Qualification Framework (NQF)
  • ข้อสอบประกอบด้วยการทดสอบการฟังและการพูด

ค่าสมัครสอบ 7395 บาท (6600 บาท - สำหรับรอบสอบเดือนกรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป)
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบคะแนนที่ต้องการ

IELTS Life Skills B1

ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

  • ระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) เที่ยบเท่ากับ ระดับ 3 ของการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่นๆ ตามมาตรฐานของ National Qualification Framework (NQF) 
  • ข้อสอบประกอบด้วยการทดสอบการฟังและการพูด

ค่าสมัครสอบ 7395 บาท (6600 บาท - สำหรับรอบสอบเดือนกรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป)
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบคะแนนที่ต้องการ

ถ้าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณกำลังค้นหา โปรดเข้าชมหน้าเว็บไซต์ IELTS สำหรับจุดประสงค์อื่นๆ

 

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. The IELTS test is designed and set by the world’s leading experts in language assessment to give a true picture of a test taker’s language skills. IELTS Bands 4-9 (NQF levels Entry 3 to Level 3) are accredited by Ofqual, England’s Office of Qualifications and Examinations Regulation.Visit www.ielts.org and www.takeielts.britishcouncil.org for more information and resources.

 

ความปลอดภัยของการสอบ

กรุณาแจ้งเราทันทีเมื่อคุณพบกิจกรรมหรือสิ่งที่น่าสงสัย

ในเนื้อหานี้