คุณต้องการผลสอบระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)หรือไม่ 

ข้อสอบ IELTS เป็นหนึ่งในข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ถ้าคุณต้องการผลสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) คุณจำเป็นจะต้องสอบ IELTS กับสนามสอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)

หากต้องการเช็คว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสอบ IELTS เพื่อวีซ่า UKVI หรือไม่ และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับใด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

เพิ่มเติม: ถ้าคุณต้องการจะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อเข้าเรียนกับผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (Highly Trusted Sponsor, HTS) โปรดตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยลงทะเบียนอย่างเป็นทางการก่อนที่จะทำการสมัคร

IELTS Academic สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท และสำหรับผู้กำลังมองหางานทำในสหราชอาณาจักร ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง อ่าน เขียน และการพูด

จำนวนสถานที่สอบสำหรับ IELTS UKVI Academic แบบ computer base นั้นจะมีเฉพาะที่ กทม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IELTS UKVI (Academic) ระบบ computer base

ค่าสมัครสอบ 8,800  บาท (9,009 บาท ตั้งแต่รอบสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป)
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบคะแนนที่ต้องการ

IELTS General Training สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร และสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง อ่าน เขียน และการพูด

ค่าสมัครสอบ 8,800  บาท (9,009 บาท ตั้งแต่รอบสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป)
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบคะแนนที่ต้องการ

IELTS Life Skills A1

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง เพื่อใช้สมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส และครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร

  • ระดับ A1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) เทียบเท่ากับ ระดับ 1 ของการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่นๆ ตามมาตรฐานของ National Qualification Framework (NQF)
  • ข้อสอบประกอบด้วยการทดสอบการฟังและการพูด

ค่าสมัครสอบ 6,600 บาท (6,757 บาท ตั้งแต่รอบสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป)
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบคะแนนที่ต้องการ

IELTS Life Skills B1

ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

  • ระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) เที่ยบเท่ากับ ระดับ 3 ของการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่นๆ ตามมาตรฐานของ National Qualification Framework (NQF) 
  • ข้อสอบประกอบด้วยการทดสอบการฟังและการพูด

ค่าสมัครสอบ 6,600 บาท (6,757 บาท ตั้งแต่รอบสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป)
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบคะแนนที่ต้องการ

ถ้าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณกำลังค้นหา โปรดเข้าชมหน้าเว็บไซต์ IELTS สำหรับจุดประสงค์อื่นๆ

 

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. The IELTS test is designed and set by the world’s leading experts in language assessment to give a true picture of a test taker’s language skills. IELTS Bands 4-9 (NQF levels Entry 3 to Level 3) are accredited by Ofqual, England’s Office of Qualifications and Examinations Regulation.Visit www.ielts.org and www.takeielts.britishcouncil.org for more information and resources.

 

ความปลอดภัยของการสอบ

กรุณาแจ้งเราทันทีเมื่อคุณพบกิจกรรมหรือสิ่งที่น่าสงสัย

ในเนื้อหานี้