กิจกรรมให้ข้อมูลโครงการซัมเมอร์ UK ปิดเทอม มี.ค.-พ.ค. 2559

เสาร์ 07 พฤศจิกายน 2015 -
13:00 - 17:00
ชั้น4, โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
  • เรียนซัมเมอร์ที่สหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม มี.ค.-พ.ค. 2559

โครงการเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ สำหรับนักเรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในดินแดนต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ กับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริติช เคานซิล ประกอบไปด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษหลักสูตรการบิน ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนและนักกฏหมาย ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหลักสูตรการแพทย์ และภาษาอังกฤษเพื่อการสอบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และโปรแกรมทัศนศึกษาอีกด้วย

ตารางกิจกรรมภายในงาน

12.30 - 13.00 ลงทะเบียนเข้างานและเปิดให้ผู้ปกครองและนักเรียนสอบถามข้อมูลจากตัวแทนโรงเรียนภาษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
13.00 - 16.00

พูดคุยกับตัวแทนโรงเรียน รับข้อมูลต่างๆ เช่น ที่พัก กิจกรรม ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ฯลฯ 

14.00 - 15.00 บรรยายเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน และการเลือกโรงเรียนโดยบริติช เคานซิล และ พุดคุยกับผู้ปกครองและรับฟังประสบการณ์จากนักเรียนที่เคยร่วมโครงการ ฯ

โครงการนี้เหมาะกับใคร

นักเรียนหลักสูตรนานาชาติและนักเรียนหลักสูตรไทย ที่ปิดเทอมระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. 2559 สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง และโอกาสในการได้เจอเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศ และได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในโรงเรียนประจำที่อังกฤษ

นักศึกษามหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเรียนภาษาอังกฤษเเฉพาะทาง เช่นภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนงานวิชาการ ภาษอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว นักเรียนจะได้เรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ช่วงอายุ 

โครงการซัมเมอร์ฯ ช่วระหว่างมี.ค.-พ.ค. 2559 เปิดรับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป จนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

ระยะเวลาหลักสูตร 

หลักสูตรซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมมี.ค.-พ.ค. 2559 มีระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

* วันเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละโรงเรียน/สถาบัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางกับตัวแทนแต่ละสถาบันอีกครั้ง 

ที่พัก 

ที่พักส่วนใหญ่เป็นการพักร่วมกับครอบครัวชาวอังกฤษที่ได้รับการคัดสรรค์และมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนจากต่างชาติ นอกจากนั้นในบางโปรแกรมที่พักอาจเป็นหอพักของสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพื่อสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบนักเรียนอังกฤษ

ผู้ดูแลกลุ่ม 

ทุกๆ โปรแกรมจะมีตัวแทนจากสมาคมฯ คอยดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการฯ ในสหราชอาณาจักร โดยผู้ดูแลกลุ่มจะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มซัมเมอร์ และจะพักอยู่ในสหราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาโครงการฯ และเดินทางไปและกลับพร้อมกับกลุ่ม 

ค่าใช้จ่าย* 

ค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรแกรมจะอยู่ที่ประมาณ 175,000 บาท ซึ่งเป็นราคารวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร ค่าประกันสุขภาพ อาหาร 3 มื้อ โปรแกรมทัศนศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ตลอดหลักสูตร 

* ราคาและรายละเอียดต่าง ๆ อาจแตกต่างกันในแต่ละโปรแกรม และอาจเปลี่ยนแปลงได้

โรงเรียนและสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

Anglo-Continental

BEST in Bath

Bloomsbury International

Brighton Language College

Bristol Language Centre

Buckswood Overseas Summer School (BOSS) + Globe English Centre

Cambridge Regional College

Capital School of English

Centre of English Studies (CES) - Wimbledon

Centre of English Studies (CES), Harrogate + London

Centre of English Studies (CES), Leeds

Centre of English Studies (CES), Oxford

Centre of English Studies (CES), Worthing

Europa School of English

Harrow House International College

International House, Oxford

Katherine & Kings College of London

Kings Bournemouth

LAL Language Centres

Languages United, Bath School of Languages

Milner School of English

Oxford International Education: UIC Brighton

Oxford International Education: UIC Languages Central London

Oxford International Education: UIC Languages Greenwich

Oxford International Education: UIC Languages Oxford

Stafford House School of English

The English Language Centre

Wimbledon School of English