Date
อังคาร 19 สิงหาคม 2014 -
10:00 - 16:00
สถานที่
ศูนย์การค้าสยามพารากอน

บริติช เคานซิล ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย
  2. ต้องมีสัญชาติไทย และเรียนในระบบภาษาไทยเท่านั้น

กติกาการคัดเลือก

ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียด แนบส่งกลับ พร้อมคลิปวีดีโอภาพและเสียงความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยให้แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษตามหัวข้อ"What is your favourite song and why?"โดยส่งกลับมาได้ 3 ช่องทาง

1. e-mail: britishcouncilcompetition2014@gmail.com

2. ไปรษณีย์: จ่าหน้า "English Competition 2014 " ที่อยู่ เลขที่ 4 ซ.แบริ่ง 13 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

3. ส่งด้วยตนเอง: ที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์

โดยทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ใน วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาทและคอร์สเรียนฟรีที่ บริติช เคานซิล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและคอร์สเรียนฟรี ที่บริติช เคานซิล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและคอร์สเรียนฟรี ที่บริติช เคานซิล

Competition