ทักษะที่เด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องการคืออะไร

โลกของเราในทุกวันนี้ถูกพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้าน Technology และนวัตกรรม (Innovation) ต่างๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้เราทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตัวซึ่งเป็นยุคที่ Digital Technology เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัวเด็กเองก็ตาม สิ่งเหล่านี้มีผลต่อเขาในทุกๆแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนรู้ต่อสิ่งต่างๆรอบตัว การเพิ่มศักยภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตัวเองของเด็กทั้งจากห้องเรียนและจากชีวิตประจำวัน ซึ่งเราจะพบว่า Technology นั้นเกี่ยวข้องกับเราทุกคนอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวว่า Technology นั้นมีแต่แง่มุมดีๆอย่างเดียวก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากนัก โดยหากมันถูกนำมาใช้อย่างไม่จำกัดแล้วหละก็ จากผลในแง่ดีก็อาจจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นผลร้ายต่อผู้ใช้ ดังนั้น เด็กๆควรจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับ Technology โดยผู้ที่จะสร้างความพร้อมให้กับเขาก็คือคนทุกคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูนั่นเอง ความพร้อมของเด็กคืออะไร เมื่อไหร่ที่เด็กจะมีความพร้อม สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่ถูกถามกันมากจากพ่อแม่ผู้ปกครอง คุณอาจจะไม่สามารถกำหนดเป็นช่วงเวลาตายตัวได้ว่าเมื่อไหร่ลูกของคุณถึงจะมีความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่รายล้อมรอบตัวของเขา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารและสิ่งต่างๆรอบตัว หรือแม้กระทั้งจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะมีความพร้อมที่จะสามารถจัดการกับชีวิตของเขาได้ด้วยตัวเอง แต่สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือการให้ทักษะที่จะเป็นตัวช่วยให้ลูกของคุณมีความพร้อมเพื่อที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป  

ดังนั้น อะไรคือทักษะที่เด็กในศตวรรษที่ 21 ควรจะต้องมีนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. ทักษะด้านวิชาการเบื้องต้นหรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่งคือความรู้พื้นฐาน และ 2. ทักษะด้านความสามารถเฉพาะตัว โดยเมื่อนำเอาความรู้ต่างๆที่มีอยู่แล้วในตัวเด็กมาผสมผสานรวมเข้ากับความสามารถเฉพาะตัวของเขาแล้วจะทำให้เขาผู้นั้นประสบความสำเร็จในอนาคตได้ไม่ยาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านวิชาการ

เด็กๆทุกคนควรที่จะต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงมีความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีในตัวเด็ก เพื่อให้เขามีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอต่อการรับเอาสิ่งใหม่ๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตได้ 

ด้านความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้เด็กๆมีความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่น ดังนั้นเขาควรจะต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ (Logical Thinking) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน นอกจากนั้นแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากจะเป็นส่วนช่วยให้สามารถต่อยอดความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวเด็กๆอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีทั้งความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับกระบวนการคิดที่เป็นระบบและคิดอย่างสร้างสรรค์แล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการสื่อสารและการมีความร่วมมือในการทำงานกับผู้อื่นนั่นเอง หากเด็กๆมีความสามารถในทุกๆด้านแต่ไม่สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้คนอื่นได้ การมีศักยภาพก็คงจะไม่เกิดขึ้นในตัวเด็กคนนั้น

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากทักษะข้างต้นที่เราทุกคนต้องการให้เด็กมีแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนผู้ซึ่งแวดล้อมตัวเด็กควรที่จะมอบให้แก่เขาก็คือคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) นั่นเอง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจะทำให้เขาสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ดี รวมไปถึงมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งจะนำไปสู่การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน ความเพียร และความพยายามที่ดีได้ เด็กๆจะสามารถปรับตัวได้ดีพร้อมทั้งความมีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจที่ดีอีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ เรายังมีบทเรียนที่ส่งเสริมให้น้องๆทุกคน ได้เรียนรู้และแสดงออกถึงความคิดความสร้างสรรค์ พูดคุยกัน เกี่ยวกับเทคโนโลยีและประโยชน์ต่างๆของมันที่มีต่อโลกใบนี้ ซึ่งบทเรียนนีจะส่งเสริมให้น้องๆได้กล้าคิดและกล้าแสดงความเห็นกับคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย  หากทางคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกๆได้ลองเรียนในบทเรียนนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเราได้ที่บริติช เคานซิล ทุกสาขาในคอร์ส Primary Plus ได้เลยค่ะ"  สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also