กลยุทธ์สำหรับการนำเสนอในชั้นเรียน

การนำเสนอผลงานเป็นการสื่อสารเพื่อนำความรู้  ข้อมูล ความคิดเห็นต่างๆในเนื้อหาสาระที่ต้องการให้กับผู้ฟังหรือผู้รับรู้ข้อมูลเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการสื่อสาร  ดังนั้น ผู้นำเสนอผลงานจึงควรจะต้องมีวิธีการนำเสนอที่ดีเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจ ทั้งนี้ในวัยเรียนเด็กๆมักมีการนำเสนอผลงานในชั้นเรียนให้กับครู อาจารย์ เพื่อนร่วมชั้นรับฟัง ดังนั้น เพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจผู้ฟังแบบถ้าเป็นนักรบก็สามารถเผด็จศึกสงครามได้อย่างราบคาบก็ควรที่จะต้องมีกลยุทธ์และวิธีการเสนอ วันนี้ บริติช เคานซิล มีกลยุทธ์ง่ายๆสำหรับเน้องๆเพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอในชั้นทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

ความมั่นใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีการเตรียมงานที่ต้องการนำเสนออย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบ รวมทั้งมีการเตรียมตัวโดยการซักซ้อมเป็นอย่างดีเพราะกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จคือต้องวางแผน การดำเนินการ ซักซ้อมและ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ต้องท่องเอาไว้ในใจเสมอว่า “ฉันต้องทำได้”

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการกับความเครียด

การหายใจลึกๆหลายๆครั้งติดต่อกันก่อนการนำเสนอผลงาน จะช่วยผ่อนคลายความเคลียดและความกลัวได้ เตือนตัวเองไว้เสมอว่าความกังวลไม่สามารถหยุดสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นได้หากแต่กำลังขัดขวางความสำเร็จของเราเอง

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความน่าเชื่อถือในตัวเอง

การแนะนำตัวเองและนำจุดเด่นออกมาแสดงต่อผู้ชมเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แต่ตัวเอง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการคล้อยตามในเนื้อหาหรือข้อมูลที่นำเสนอได้ไม่ยากนัก

กลยุทธ์ที่ 4 ยิ้มเอาชนะทุกสิ่ง

การยิ้มให้ทุกคนในชั้นเรียนที่มีการนำเสนอผลงาน จะทำให้ผู้นำเสนอและเพื่อนๆ ผ่อนคลายได้ รวมถึงสามารถสร้างความเอ็นดูของคุณครูที่มีต่อเด็กนักเรียนไม่น้อย ซึ่งกลยุทธ์นี้เรียกว่า “ยิ้มสู้” นั่นเอง

กลยุทธ์ที่ 5 อุปกรณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

อุปกรณ์ต่างๆสามารถช่วงดึงดูดความน่าสนใจของตัวผู้พูดได้ดี ดังนั้น จึงควรจะต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการนำเสนอให้พร้อมรวมทั้ง ต้องตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของเครื่องมือให้พร้อมใช้งานเพื่อให้การนำเสนอของเราไม่สะดุด

กลยุทธ์ที่ 6 การสร้างอารมณ์ขัน

อารมณ์ขันนั้นมีประโยชน์ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักแสดงตลกเพื่อเรียกเสียงฮามากไปกว่าการให้ความรู้ หรือข้อมูลตามเป้าประสงค์ของการนำเสนอ

กลยุทธ์ที่ 7 การใช้Body Language

การใช้ Body Language ให้เหมาะสมเป็นไปตามธรรมชาติแบบสบายๆไม่เก้กังขัดเขิน จะสามารถช่วยดึงดูดความสนใจต่อตัวผู้นำเสนอได้ดีทีเดียว

กลยุทธ์ที่ 8 การตรงต่อเวลา

พยายามเริ่มต้นให้ตรงเวลา หากให้ผู้ฟังรอนานผู้นำเสนอนั่นแหละจะเสียความมั่นใจเอง

กลยุทธ์ที่ 9 ตอบคำถามด้วยความมั่นใจ

ควรตอบคำถามด้วยความมั่นใจ เต็มความสามารถโดยใช้ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม ทั้งนี้ หากเราไม่สามารถตอบคำถามได้จริงๆ เราควรจะตอบว่า “ขออนุญาตหาข้อมูลเพิ่มเติมและจะมาแจ้งให้ทราบในภายหลังครับ/ค่ะ” อย่าพยายามตอบคำถามไปทั้งๆที่ไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้อง

จบไปแล้วสำหรับ 9 กลยุทธ์สำหรับใช้ในการนำเสนอในชั้นเรียนเหมือนที่น้องๆเคยนำไปใช้ในการนำเสนอกันบ้างไหม เชื่อแน่ว่าหากน้องๆคนใดได้นำไปใช้ครบทุกข้อก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานให้ครูฟังอย่างแน่นอน 

นี่เป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอผลงานเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ยังมีเทคนิคอีกมากมายในการนำเสนอผลงานโดยเฉพาะการนำเสนอผลงานในรูปแบบภาษาอังกฤษ นักเรียนควรจะต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนดีๆเพิ่มเติมอีกมากมาย ที่ บริติช เคานซิล มีโปรแกรม Secondary  Success  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุ 12-17 ปี  โดยครูที่เป็นเจ้าของภาษาด้วยเทคนิคการสอนที่เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษทุกด้านและสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้  น้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะรอบด้านไม่เพียงแค่เรื่องการนำเสนอหรือการ Present เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น น้องยังมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอื่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ  โดยครูเจ้าของภาษาที่มีความชำนาญการสอนภาษาอังกฤษมานานและมีความเอาใจใส่การเรียนของนักเรียนทุกคนในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นธรรมชาติ    บริติช  เคานซิลอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าไม่มีใครจะประสบความสำเร็จได้ หากขาดความกระตือรือร้นค่ะ หากน้องๆคนใดสนใจทดลองเรียนภาษาอังกฤษคอร์สนี้ หรืออยากทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-657-5678 หรือส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Secondary Success จาก English course consultants ได้ที่นี่ ”อย่าลืมว่าคุณเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเอง  มีตัวคุณเท่านั้นที่จะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้