ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรกับลูกของคุณ

การเรียนภาษาอังกฤษใครจะว่าง่ายก็ง่ายใครจะว่ายากก็คงยากขึ้นอยู่กับความตั้งใจความสนใจ การลดอคติด้านภาษา การใช้ประโยชน์ การเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรืออีกนัยหนึ่งคือเป้าหมายนั่นเองหากคุณตั้งเป้าหมายใดไว้คุณก็คงอยากบรรลุเป้าหมายนั่นหมายถึงคุณเห็นความสำคัญของมัน 

ปัจจุบันนี้คนที่เป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มักมีความตั้งใจอยากให้ลูกของตนมีความรู้ดีทางด้านภาษาอังกฤษเพราะรู้ถึงคุณประโยชน์อันมากมายไม่ว่าจะเป็นภาษาสากลหรือเข้าสู่ยุคใหม่หรืออะไรก็ตามที คุณก็คงเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเช่นนั้น แต่การเรียนภาษาอังกฤษมีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  การฟังการพูดสำหรับเด็กเล็กๆมักเป็นทักษะเบื้องต้นสำหรับพวกเขา หากจะให้อ่านกับเขียนดูออกจะยากขึ้นไปอีกลำดับหนึ่ง ฟังแล้วพูดตาม พูดแล้วให้เขียน  อ่านแล้วให้เขียน แสดงว่าการเขียนคงเป็นทักษะสุดท้ายที่ต้องการการฝึกฝน  ถึงแม้ว่าจะเป็นลำดับสุดท้ายแต่ก็มีความสำคัญมาก ลองดูว่าทักษะการเขียนสำคัญอย่างไร

หากลูกคุณเขียนประวัติตนเอง จินตนาการที่นึกคิดตอนเด็กๆเก็บไว้ผ่านไปสัก3-4ปีคุณลองนำสมุดเล่มนี้มาเปิดให้ลูกคุณอ่าน เด็กก็บอกว่าตอนนั้นเขียนด้วยลายมือแบบนี้เหรอ ทำไมคิดอย่างนั้นได้(จินตนาการตอนเล็ก) เป็นต้นแสดงว่าการเขียนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวตนเอง  แน่นอนลูกคุณคงต้องขอเก็บสมุดนี้ไว้แน่ และเมื่อเด็กยังคงเขียนภาษาอังกฤษตามประสบการณ์ที่พบเห็นต่อมาอีก ซึ่งนั่นหมายถึงข้อความหรือประโยคที่เขาได้เรียบเรียงไว้บนแผ่นกระดาษนั้นเป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญงอกงามทางสติปัญญาของลูกคุณ

คุณคงอยากให้ลูกคุณมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีถึงขั้นมีการบันทึกเป็นประจำวันหรือเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พบเห็น ตลอดจนจินตนาการในวัยเด็กเก็บไว้อ่านตอนเป็นโต การเขียนที่ดีต้องสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ แต่คุณจะมีวิธีการสอนลูกคุณอย่างไรหากคุณคิดว่าไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรติดต่อ บริติช  เคานซิล มีโปรแกรมฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ไว้สำหรับเด็กประถมเป็นการเรียนแบบ Primary Plus การเรียนแบบนี้จะช่วยให้ลูกคุณมีจิตนาการ สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆได้รวมทั้งมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะชีวิตด้วย