การสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับลูกด้วยเกม

ทุกวันนี้มีประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า50 ประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และองค์การสหประชาชาติให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักสำหรับการสื่อสารภาษาหนึ่งด้วย ดังนั้นทุกคนเกือบทุกมุมโลกจึงพยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่วัยเด็ก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องเรียนรู้คำศัพท์เพราะคำศัพท์เป็นหน่วยพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ   เด็กๆจะนำคำศัพท์มาสร้างเป็นวลี หรือประโยคเพื่อการสื่อสาร   ก่อนอื่นคุณควรสร้างความคุ้นเคยการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะคำศัพท์โดยใช้วิธีที่สนุกสนาน    ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย วิธีใดจะสร้างความสนุกสนานได้ดีเท่ากับการเล่นเกมเพราะเกมคือสิ่งที่สร้างความบันเทิง ความสนุกสนานในขณะเดียวกันก็สามารถสอดแทรกความรู้ด้วยคุณเคยเล่นเกมภาษาอังกฤษเหล่านี้กับลูกคุณมั้ย

1. เกม Bingo ใช้รูปภาพทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บิงโกตามแนวเส้นตรงที่กำหนดกันไว้

2. เกมผลไม้ คุณใช้ผลไม้พลาสติกติดกระดาษเขียนชื่อผลไม้ไว้ ให้ลูกคุณหยิบผลไม้แต่ละชนิดแล้วอ่านออกเสียงก่อนในรอบแรก แล้วคุณสลับป้ายชื่อผลไม้ แล้วให้ลูกคุณจัดการเปลี่ยนป้ายให้ถูกต้อง

3. เกม Last letter, First letter คุณพูดคำศัพท์ตัวแรกแล้วให้ลูกคุณพูดต่อคำศัพท์ที่เริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวสุดท้ายของศัพท์คำแรก เช่น Computer --- Rat  --- table --- egg  เป็นต้น

4. Zoo Game เป็นเกมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในสวนสัตว์ คุณเตรียมสวนสัตว์จำลองหรือสัตว์ต่างๆที่เป็นพลาสติกหรือตัดเป็นกระดาษแข็งตั้งได้ก็ได้แล้วหยิบขึ้นมาทายทีละตัวเป็นภาษาอังกฤษ

5. เกมกระซิบ คุณกระซิบให้ลุกคุณฟังว่าคุณพูดถึงสิ่งของใดในบ้านแล้วให้ลูกคุณชี้ หรือนำมาให้ดู

6. เกมถูกหรือผิด คุณชูสิ่งของหรือการ์ดภาพหรือหมายเลขบนการ์ด แล้วให้ลูกพูดเป็นภาษาอังกฤษ สลับกันเล่นบ้างคุณเป็นผู้พูดคำศัพท์จากภาพที่ลูกคุณชูบ้าง ถ้าใครพูดคำศัพท์ถูกต้องให้รางวัล 1 ชิ้นเมื่อจบเกมก็นับของรางวัลกันใครมากก็เป็นผู้ชนะ

7. เกมColor in the air คุณแบ่งกระดาษสีเป็นสองส่วนแล้วให้บุคคลที่สามพูดถึงสีเช่น red รีบชูกระดาษสีแดงขึ้นมา

8. เกม group คุณเขียนคำศัพท์ต่างๆเช่นสิ่งของในครัว, อาหาร, สี, จำนวนนับ, วิชาต่างๆ, สี, เครื่องเขียน  อาชีพเป็นต้น คำศัพท์นี้อยู่ในช่องตางรางบนกระดาษอย่างสปะสปะแล้วลูกคุณวงกลมด้วยดินสอสีเดียวกันสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

9. Spelling game คุณพูดคำศัพท์แล้วให้ลุกคุณสะกดคำศัพท์

10. Time Bomb ใช้เวลาที่ตั้งไว้ ทายคำศัพท์พร้อมทั้งสะกดคำศัพท์ว่าทันเวลาหรือไม่ 

เกมเหล่านี้เป็นเกมพื้นฐานธรรมดาคุณอาจเคยนำมาเล่นกับลูกคุณเพื่อเพิ่มทักษะการฟังพูดอ่านเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่การเล่นเกมที่เล่นคนเดียวความสนุกสนานย่อมไม่เท่ากับกลุ่มสัมพันธ์แน่นอน ดังนั้นหากคุณอยากให้ลูกคุณได้ทั้งความสนุกสนานคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ มาหาเรา  บริติช เคานซิล  เรามีโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 5-12 ปี  เพื่อพัฒนาลูกคุณให้ทัดเทียมผู้อื่นตั้งแต่ยังเยาว์วัย ผลสะท้อนแห่งการ เรียนที่หาที่ไหนไม่ได้