ตัวอย่างคำถาม พร้อมคำศัพท์เกี่ยวกับ Shopping ใน IELTS Speaking Part 1

Topic 4: Shopping

ตัวอย่างคำถาม

· Do you like shopping? ⇒ คุณชอบเดินซื้อของหรือไม่

· What kind of shopping do you like doing? ⇒ การซื้อของแบบไหนที่คุณชอบที่จะทำ

· Do you spend much when you go shopping? ⇒ คุณใช้เวลานานหรือไม่ในการเดินซื้อของ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของ

กลุ่มของคำนาม

· Online shopping = การซื้อของออนไลน์

· Luxury = ความหรูหรา

· Brand Name = สินค้าที่มียี่ห้อทีมีราคาแพง

· Store = ร้านค้า

· Supermarkets = ร้านขายของขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อสามารถเลือกหยิบของเองได้

· Glossary Store = ร้านขายของชำ

กลุ่มของคำ Adjective

· Lowed-price = ราคาถูก

· Fake = ปลอม

· Genuine = แท้

· Expensive = ราคาแพง

· Inexpensive = ราคาไม่แพง

· reasonable -price = ราคาสมเหตุสมผล