ตัวอย่างคำถาม พร้อมคำศัพท์เกี่ยวกับ Book/Reading ใน IELTS Speaking Part 1

Topic 2: Book/Reading

ตัวอย่างคำถาม

· Do you like reading? ⇒ คุณชอบอ่านหนังสือหรือไม่

· How often do you read? ⇒ คุณอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหน

· What kind of book do you like to read ⇒ หนังสือประเภทอะไรที่คุณชอบอ่าน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรือการอ่านหนังสือ

กลุ่มของคำนาม

· Novel ⇒ หนังสือนิยาย

· Fiction ⇒ นวนิยาย/บันเทิงคดี

· Textbook ⇒ หนังสือเรียน/ตำราเรียน

· Reading-skill ⇒ ทักษะการอ่าน

· Best-seller book ⇒ หนังสือขายดี

· Author ⇒ ผู้แต่ง

· Library ⇒ ห้องสมุด

· Publisher ⇒ ผู้พิมพ์/สำนักพิมพ์

· Publishing ⇒ การพิมพ์

กลุ่มของคำ Adjective

· Contemporary = ร่วมสมัย

· Meaningful = ซึ่งมีความหมาย

· Funny = สนุกสนาน

· Fictional = เกี่ยวกับนวนิยาย

· Fantastic = มหัศจรรย์