จะบอกเวลาอย่างไรทั้งอย่างง่ายและที่ใช้กันอย่างประจำ?

เวลานั้นเป็นสิ่งมีค่าที่ทุกคนมีเท่ากันไม่ว่าจะรวยหรือจน การเรียนรู้ที่จะรักษาเวลาหรือการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต

บริติช เคานซิล เลยอยากจะชวนให้คุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีพูดและเรียกเวลาทั้งอย่างง่ายและอย่างที่ใช้กันเป็นประจำ

1)  แบบง่าย

ในแบบง่ายๆนี้มักจะทำการเรียกบอกเวลาเป็นด้วยตัวเลขตรงๆ คล้ายกับวิธีอ่านนาฬิกาแบบดิจิทัล เช่น 

7:45 จะทำการเรียกเวลาดังกล่าวว่า seven forty-five เป็นต้น

2) แบบที่นิยมใช้กันหรือเรียกได้ว่าเป็นสไตล์อังกฤษ

การใช้ในรูปแบบนิยมนี้มักคำว่า Past กับ To โดยทำการแบ่งช่วงของเวลาต่างๆดังต่อไปนี้

นาทีที่ 1 ถึง 30 จะใช้คำว่า Past

และนาทีที่ 31 ถึง 60 จะใช้คำว่า To

ตัวอย่างของการใช้เวลาเช่น

2.00  It's two o'clock

2.05  it’s five past two

2.30  It’s half past two

2.35  It’s twenty-five to three

2.55  It’s five to three

รู้วิธีทั้งสองที่ใช้ในการเรียกเวลากันแล้วก็อย่าลืมนำไปฝึกฝนทั้งในการสนทนา การเขียน หรือแม้แต่การทำงานในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษของคุณให้แกร่งยิ่งขึ้น

เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับบริติช เคานซิลได้ไม่ยากกับคอร์สเรียน myClass จากบริติช เคานซิลที่จะช่วยให้คุณพัฒนาให้ครบทุกทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also