ลูกคุณจะเข้าถึงผู้คนบนโลกใบนี้ได้ด้วยภาษาอังกฤษได้หรือไม่

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสาร ใช้ในการทำงานเมื่อต้องติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษก็จะถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการทำงานที่คนทั้งโลกต้องมาติดต่อสื่อสารกัน ในอนาคตคุณคงอยากให้ลูกคุณได้ทำงานดีๆสามารถสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ คุณคงต้องเริ่มต้นเขาจากวัยเด็กตอนต้นเป็นต้นไป ลักษณะของเด็กในวัยนี้เป็นวัยซุกซน มีพละกำลังมากชอบกระโดด โลดเต้น ไม่อยู่นิ่ง ดังนั้นจะฝึกฝนก็ต้องหากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในวัยนี้อะไรที่ทำให้เขาสนุกสนานแล้ว ไม่เกิดความเบื่อหน่าย สิ่งนั้นก็คือเกมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น 

1. Can you action game เป็นเกมที่คุณจะบอกให้ลูกคุณทำท่าทางต่างๆด้วยคำถามภาษาอังกฤษสั้นๆว่า Can you …..? ( hop, skip, jump, dance, walk, run quickly) เป็นต้น ลูกจะตอบว่าYes,I can…. หรือNo, I can not….ถ้าเขาตอบว่าทำได้คุณก็พูดว่า OK, go ถ้าไม่ได้คุณก็เปลี่ยนท่าทางใหม่ คุณยิ่งพูดเร็วเด็กแสดงท่าทางและตอบเร็วๆก็จะสนุกขึ้น

2. เกม Touch your… เป็นเกมรุกเร้าให้จับอวัยวะต่างๆของร่างกายหรือสิ่งของเริ่มต้นทำอย่างช้ายิ่งเล่นยิ่งรวดเร็วขึ้นเช่นสัมผัสหัว สัมผัสหน้า สัมผัสหัวเข่า หากสัมผัสผิดจะต้องลงโทษเช่นสั่งให้คลาน

3. เกมวิ่งไล่จับ คุณให้ลูกวิ่งไปรอบห้องหากคุณจับเขาได้ให้เขาพูดประโยคขอร้องต่างๆ หรือประโยคอะไรตามแต่ตกลงกันไว้

4. เกมปิดก้าวเดิน เป็นเกมที่ต้องปิดตาเด็กแล้วให้ฟังคำสั่งเดินไปทางทิศใดเช่นเดินไปข้างหน้า 2 ก้าว ถอยหลัง กระโดดข้ามสิ่งขีดขวาง  เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เป็นต้น

5. เกมค้นหาสมบัติ เริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งในบ้านแล้วทำสัญลักษณ์และเขียนข้อความไว้ให้ไปตามที่ต่างๆแต่ละจุดภายในบ้านจนไปพบสิ่งที่ซ่อนไว้เช่นขนมกล่องใหญ่ หนังสือการ์ตูนที่โปรด (สมบัติที่ค้นหา) 

เกมเหล่านี้หากเล่นหลายๆคนจะมีความสนุกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพิ่มสังคม ทักษะชีวิตมากขึ้นถ้าเล่นคนเดียวกับผู้ปกครองดูออกจะไม่ถูกกระตุ้น ไม่เร้าใจ ไม่มีแรงจูงใจในชัยชนะแห่งเกม ดังนั้นคุณควรให้ลูกคุณได้มาเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกมสนุกๆ กับเพื่อนเด็กในวัยเดียวกัน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษที่บริติช เคานซิล ซึ่งมีโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กหลากหลายโปรแกรมที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ลูกคุณได้  ในอนาคตลูกคุณก็จะสามารถเข้าถึงผู้คนบนโลกได้ด้วยภาษาอังกฤษ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่จะช่วยเสริมทักษะทางด้านภาษาได้ที่นี่