Top tips for IELTS

คอร์ส IELTS Pre-intermediate เป็นคอร์สเรียนระดับแรกของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ของเรา ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ที่จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และออกแบบแผนการเรียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนโดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้พร้อมเรียนรู้จากคอร์สนี้เป็นอันดับแรก จำกัดจำนวนนักเรียนต่อคลาสเพียง 16 ท่านเท่านั้นเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ในระดับนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน ร่วมกับการฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคที่สำคัญต่อการนำไปใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในวันสอบจริง

เพื่อการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องมีผลสอบวัดระดับในขั้น Pre-intermediate ขึ้นไป

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • ลงลึกยิ่งขึ้นกับการเรียนรู้แนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ สำหรับเตรียมสอบ IELTS
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ที่มักพบบ่อยในข้อสอบหัวข้อต่างๆของ IELTS เช่น การเงิน วัฒนธรรมและศิลปะ และการสื่อสารและภาษา
 • เรียนรู้ทักษะการทำสอบ เช่น การบริหารเวลา การวิเคราะห์คำถามและการประมวลผลข้อมูล
 • ยกระดับเทคนิคที่สำคัญในการทำสอบ เช่น การอ่านแบบค้นหา (scanning) การถอดความ (paraphrasing) และการอ่านแบบข้ามคำ (skimming)
 • บทเรียนเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นอกคลาสเรียน
 • ประเมินพัฒนาการแบบครบทั้ง 4 ทักษะ พร้อมรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในวันสอบจริง
 • คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในวันสอบจริง

ผลการเรียนรู้

 • เรียนรู้เทคนิคและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำสอบ IELTS ให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดคาด
 • กระตุ้นความมั่นใจสูงสุด เตรียมความพร้อมเต็มที่ในวันสอบจริง
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์ส IELTS Pre-intermediate มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS ผ่านสื่อการเรียน การสอนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกทักษะที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบและให้ได้มาซึ่งคะแนนที่ผู้เรียนพึงพอใจ ทั้งสำหรับข้อสอบ IELTS และ IELTS UKVI

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 3, 5 และ 10 สัปดาห์ และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 • ระดับชั้นเรียน

  • Part A
  • Part B
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเตรียมสอบ IELTS Pre-intermediate จาก English course consultants ได้ที่นี่

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์    จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
18.30 - 21.30
จันทร์, พุธ, พฤหัสบดีและศุกร์

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00
19.15 - 21.30
พฤหัสบดี 18.45 - 21.45
เสาร์และอาทิตย์ 15.00 - 17.00
เสาร์หรืออาทิตย์ 17.15 - 20.15
ลาดพร้าว จันทร์ - ศุกร์ 18.00 - 21.00
จันทร์, พุธ, พฤหัสบดีและศุกร์ 19.15 - 21.15
เสาร์ 15.45 - 18.45
ปิ่นเกล้า    จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 
18.00 - 21.00 
พุธ, พฤหัสบดีและศุกร์ 19.00 - 21.00 
จันทร์, พุธ, พฤหัสบดีและศุกร์ 13.00 - 15.00 
เสาร์หรืออาทิตย์ 17.30 - 20.30 
แจ้งวัฒนะ จันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 20.00
จันทร์, พุธ, พฤหัสบดีและศุกร์ 18.00 - 19.40
เสาร์ 15.45 - 18.45
ศรีนครินทร์ จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.00 
17.30 - 20.30 
พฤหัสบดีและศุกร์ 17.30 - 20.30 

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละท่าน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน

รอบเวลาเรียน
เชียงใหม่

สาขา วัน TIMES
เชียงใหม่ จันทร์ - ศุกร์ 13.30 - 16.30 
จันทร์, อังคารและพุธ 17.30 - 20.30 

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน