IELTS listening

คอร์ส IELTS Intermediate เป็นคอร์สเรียนในระดับที่ 2 ของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ของเรา โดยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และออกแบบแผนการเรียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนโดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้พร้อมเรียนรู้จากคอร์สนี้เป็นอันดับแรก จำกัดจำนวนนักเรียนต่อคลาสเพียง 16 ท่านเท่านั้นเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพในทุกทักษะที่จำเป็นต่อการทำสอบ ผ่านแบบฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ และให้ได้มาซึ่งคะแนนที่ผู้เรียนพึงพอใจ ด้วยการใช้เทคนิคที่เป็นประโยชน์ที่ได้เรียนรู้จากฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน

เพื่อการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนคอร์ส IELTS Pre-intermediate มาแล้ว หรือมีผลสอบ IELTS ที่ 5.5 หรือมีผลสอบวัดระดับที่สูงกว่า Intermediate ขึ้นไป

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • ลงลึกยิ่งขึ้นกับการเรียนรู้แนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) สำหรับเตรียมสอบ IELTS
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ที่มักพบบ่อยในข้อสอบหัวข้อต่างๆ ของ IELTS เช่น การศึกษาต่อต่างประเทศ โลกแห่งธรรมชาติ การขนส่ง และการประดิษฐ์คิดค้น
 • เรียนรู้ทักษะการทำสอบ เช่น การบริหารเวลา การวิเคราะห์คำถามและการประมวลผลข้อมูล
 • ยกระดับเทคนิคที่สำคัญในการทำสอบ เช่น การอ่านแบบค้นหา (scanning) การถอดความ (paraphrasing) และการอ่านแบบข้ามคำ (skimming)
 • บทเรียนเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นอกคลาสเรียน
 • ประเมินพัฒนาการแบบครบทั้ง 4 ทักษะ พร้อมรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในวันสอบจริง

ผลการเรียนรู้

 • เรียนรู้เทคนิคและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำสอบ IELTS ให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดคาด
 • กระตุ้นความมั่นใจสูงสุด เตรียมความพร้อมเต็มที่ในวันสอบจริง
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์ส IELTS Intermediate มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS ผ่านสื่อการเรียน การสอนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกทักษะที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบและให้ได้มาซึ่งคะแนนที่ผู้เรียนพึงพอใจ

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 3, 5 และ 10 สัปดาห์ และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 • ระดับชั้นเรียน

  • Part A
  • Part B
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass จาก English course consultants ได้ที่นี่

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์         จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
18.30 - 21.30
จันทร์, พุธ, พฤหัสบดีและศุกร์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
19.15 - 21.30
พฤหัสบดี 18.45 - 21.45
เสาร์และอาทิตย์ 15.00 - 17.00
เสาร์ 17.15 - 20.15
ลาดพร้าว จันทร์ - ศุกร์ 18.00 - 21.00
ปิ่นเกล้า จันทร์ - ศุกร์  18.00 - 21.00
จันทร์และพุธ 19.00 - 21.00
อาทิตย์ 17.30 - 20.30
แจ้งวัฒนะ จันทร์ - ศุกร์  17.00 - 20.00
จันทร์และพุธ 19.30 - 21.10
ศรีนครินทร์ จันทร์ - ศุกร์   13.00 - 16.00 
17.30 - 20.30 
พฤหัสบดีและศุกร์ 17.30 - 20.30
อาทิตย์ 15.45 - 18.45

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละท่าน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน

 

รอบเวลาเรียน
เชียงใหม่

สาขา วัน เวลา
เชียงใหม่  จันทร์ - ศุกร์ 17.30 - 20.30 
จันทร์, อังคารและพุธ 17.30 - 20.30 

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละท่าน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน