คอร์ส IELTS Extension Skills เป็นคอร์สเรียนสุดท้ายของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ของเรา โดยถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Part A (Writing) และ Part B (Speaking and listening) ใน Part A เป็นการเรียนเพื่อฝึกการเขียนเรียบเรียง essay ผ่านหัวข้อต่างๆตามแนวข้อสอบ IELTS ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ Part B เป็นการฝึกทักษะการพูดและการฟัง โดยเป็นการสอนกลยุทธ์ที่สามารถนำปฏิบัติเพื่อเพิ่มคะแนนในวันสอบจริง

เพื่อการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนคอร์ส IELTS Preparation มาแล้วหรือมีผลสอบ IELTS ที่ 6.0 ขึ้นไป หรือมีผลสอบวัดระดับที่เหมาะสม

ในคอร์สนี้ไม่มีการการสอนเพื่อเตรียมสอบการอ่าน ผู้เรียนที่ยังไม่เคยผ่านการสอบ IELTS มาก่อน ควรลงเรียนคอร์ส IELTS Preparation ก่อน เพื่อฝึกฝนให้ครบทุกทักษะ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

Part A: Writing

 • ทำความคุ้นเคยกับคำถามประเภทต่างๆที่มักถูกถามบ่อย พร้อมวิธีการวิเคราะห์รูปแบบคำถาม เพื่อพัฒนาคะแนนข้อสอบการเขียนให้ดียิ่งขึ้น
 • ฝึกฝนการใช้เทคนิคการเขียนที่เป็นประโยชน์  เช่น การเรียบเรียงประโยคใหม่ การลำดับเนื้อหาและการใช้คำเชื่อม เพื่อรับมือกับทุกรูปแบบคำถามในข้อสอบการเขียน

Part B: Listening and speaking

 • เสริมสร้างทักษะการพูด การฟัง รวมถึงกลยุทธ์ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบในส่วนนี้ เช่น การจับใจความ การออกเสียงให้ถูกต้อง 
 • ฝึกฝนการตอบคำถามรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏในส่วนของข้อสอบการฟังและการพูด ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลายในการพัฒนาทักษะทั้งจากในและนอกห้องเรียน

ผลการเรียนรู้

 • เรียนรู้เทคนิคและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำสอบ IELTS ให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดคาด
 • กระตุ้นความมั่นใจสูงสุด เตรียมความพร้อมเต็มที่ในวันสอบจริง
 • เพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์ส IELTS Extension Skills มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS ผ่านสื่อการเรียน การสอนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกทักษะที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบและให้ได้มาซึ่งคะแนนที่สูงขึ้นกว่าที่เคย ทั้งสำหรับข้อสอบ IELTS และ IELTS UKVI

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 • ระดับ

  • Part A (Writing)
  • Part B (Speaking and listening)
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเตรียมสอบ IELTS (Extension Skills) จาก English course consultants ได้ที่นี่

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์ เสาร์และอาทิตย์ 15.00 - 17.00
ปิ่นเกล้า พฤหัสบดีและศุกร์ 19.00 - 21.00
ศรีนครินทร์ อาทิตย์ 15.45 - 18.45

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละท่าน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน