เกี่ยวกับคอร์สนี้

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ IELTS

คอร์สเตรียมสอบ IELTS  แบบเร่งรัด (12 ชั่วโมง) จะช่วยคุณเตรียมพร้อมสำหรับการทำข้อสอบ IELTS แบบ Academic ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน

คอร์สนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สมัครสอบ IELTS แล้ว หรือมีผลสอบวัดระดับบริติช เคานซิลที่ระดับ Intermediate (Level 4) ขึ้นไป

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

คอร์สนี้จะเน้นกลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS โดยครอบคลุมทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยให้ความสำคัญกับการทำข้อสอบข้อเขียน เนื่องจากเป็นทักษะที่ผู้สอบส่วนใหญ่ต้องการที่จะพัฒนาเป็นพิเศษ

โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1

  • ทักษะการพูดและการฟัง: เรียนรู้และฝึกทำแนวข้อสอบการพูดและการฟัง
  • ทักษะการเขียน: ฝึกทำแนวข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 (การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ)

วันที่ 2

  • ทักษะการอ่าน: เรียนรู้และฝึกทำแนวข้อสอบการอ่าน โดยฝึกฝนการตอบคำถามแบบต่างๆ  เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบเช่นการอ่านแบบข้ามคำ(skimming) การอ่านแบบค้นหา(scanning)และการเดาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก
  • ทักษะการเขียน: เรียนรู้แนวข้อสอบและเทคนิคการเขียนสำหรับข้อสอบการเขียนส่วนที่1 (การเขียนอธิบายข้อมูล)

ระยะเวลาเรียน

คอร์สนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2 วัน

Where is this course taught?

รอบเวลาเรียน

คอร์สเทคนิคการทำข้อสอบ IELTSจะเน้นกลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS โดยครอบคลุมทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยจะเรียนทั้งหมด 12 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2 วัน

 

สยามสแควร์

ระดับ  วันและเวลาเรียน รายละเอียด
คอร์สเตรียมสอบ IELTS  แบบเร่งรัด

14 - 15 ม.ค.

พ./พฤ.

9:00 - 16:00

เริ่ม 14 ม.ค.

จบ 15 ม.ค.

รวม 12 ชั่วโมง

4 - 5 ก.พ.

พ./พฤ.

9:00 - 16:00

เริ่ม 4 ก.พ.

จบ 5 ก.พ.

รวม 12 ชั่วโมง

25 - 26 ก.พ.

พ./พฤ.

9:00 - 16:00

เริ่ม 25 ก.พ.

จบ 26 ก.พ.

รวม 12 ชั่วโมง

11 - 12 มี.ค.

พ./พฤ.

9:00 - 16:00

เริ่ม 11 มี.ค.

จบ 12 มี.ค.

รวม 12 ชั่วโมง

 

 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปิ่นเกล้า

ระดับ วันและเวลาเรียน รายละเอียด
คอร์สเตรียมสอบ IELTS  แบบเร่งรัด

จ./พ/พฤ/ศ/

19:00 - 21:00

เริ่ม 11 ธ.ค.

จบ 19 ธ.ค.

รวม 12 ชั่วโมง