เกี่ยวกับคอร์สนี้

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การเรียนหรือเพียงเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วๆไป คอร์ส English Starter จะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณให้แน่นเพื่อพัฒนาการที่ดีและก้าวไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป คอร์สนี้มุ่งสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมในห้องเรียนให้คุณฝึกฝนทักษะการสื่อสารผ่านสถานการณ์จำลองจากชีวิตประจำวัน โดยทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษจากคอร์ส English Starter นี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเพื่อเรียนคอร์ส myClass ของบริติช เคานซิลต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษที่บริติช เคานซิล

 • พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วมากขึ้น
 • เรียนรู้เทคนิคและประโยคที่จำเป็นต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • เพิ่มความมั่นใจและลดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาการออกเสียง
 • เพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม 1 พฤษภาคม – กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม – ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม – ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน

Where is this course taught?

รายละเอียดของหลักสูตร

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการเรียนและการทำงาน ไม่ว่าเป้าหมายของผู้เรียนจะเป็นการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ การหางานใหม่ หรือการพัฒนาผลการเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร

จุดมุ่งหมายหลักของคอร์สนี้คือ ทำให้คุณมีความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษโดยฝึกฝนผ่านกิจกรรมในห้องเรียนซึ่งจำลองสถานการณ์จริงที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างหัวข้อการเรียนการสอน

 • การสร้างและเขียนข้อมูลส่วนตัวเพื่อแนะนำตัวเองบนโลกออนไลน์
 • การกล่าวถึงบ้านเกิดและการเขียนโปสการ์ด
 • การพูดถึงครอบครัวและการสร้างแผนภูมิแสดงเครือญาติ
 • การบรรยายกิจวัตรประจำวัน

คอร์สของเรา

 • เพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์ เรียนรู้ประโยคที่จำเป็น และการใช้ไวยากรณ์ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารและเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยเน้นการพูดและการฟังเป็นหลัก

 

 

รอบเวลาเรียน

คอร์ส English for Starter มีสอนทั้ง 30 และ 40 ชั่วโมงต่อคอร์ส โดยต้องเรียนรวมทั้งหมด 80 หรือ 90 ชั่วโมงเพื่อจบหลักสูตรและเลื่อนขึ้นระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

เทอม 4

รอบวันจันทร์/พุธ/พฤหัส/ศุกร์: 

5 - 21 มกราคม 2558

29 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2558

25 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2558

รอบวันเสาร์: 17 มกราคม - 21 มีนาคม 2558

รอบวันอาทิตย์: 18 มกราคม - 22 มีนาคม 2558

 

ภาคฤดูร้อน

รอบวันจันทร์ - ศุกร์:

มีนาคม - เมษายน 2015

 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สยามสแควร์

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
จ./พ./พฤ./ศ. 9:00 - 12:00
ส. 17:15 - 20:15
อ. 17:15 - 20:15

ภาคฤดูร้อน 

วัน เวลา
จ. - ศ. 9:00 - 12:00
จ. - ศ. 13:00 - 16:00

ลาดพร้าว

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
พ./พฤ. 18:00 - 20:00
อ. 15:45 - 18:45

แจ้งวัฒนะ

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
ส. 15:45 - 18:45