เกี่ยวกับคอร์สนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 23 ปีขึ้นไปที่ต้องการจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าชาวต่างชาติในหลากหลายบริบท

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษที่บริติช เคานซิล

  • มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
  • พัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ผ่านการเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆในโลกธุรกิจ
  • ฝึกฝนทั้งการออกเสียงที่ถูกต้องและการสนทนาเชิงธุรกิจ
  • พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ เช่น การนำเสนอผลงาน และเรียนรู้เทคนิคจำเป็น เช่น เทคนิคการต่อรอง ผ่านบทบาทสมมุติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม 1 พฤษภาคม – กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม – ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม – ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน

Where is this course taught?

รายละเอียดของคอร์ส

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจจะเสริมสร้างทักษะและเพิ่มความมั่นใจให้คุณกล้าเผชิญความท้าทายในการใช้ภาษาอังกฤษในหลากหลายบริบท ไม่ว่าคุณจะทำงาน หรือกำลังเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในมหาวิทยาลัย คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจที่บริติช เคานซิล คือคำตอบของคุณ

จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร

จุดมุ่งหมายหลักของคอร์สนี้ คือทำให้คุณมีทักษะทางภาษาที่จำเป็นต่อการรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตการทำงานได้ดียิ่งขึ้น และทำให้คุณมั่นใจในการทำงานกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติในทุกสถานการณ์

ตัวอย่างหัวข้อการเรียนการสอน

  • การเข้าประชุม
  • การเขียนอีเมล์ และรายงานเชิงธุรกิจ
  • การสนทนาทางโทรศัพท์กับชาวต่างชาติ
  • การนำเสนอผลงาน
  • การต้อนรับแขกชาวต่างชาติ หรือการเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ
  • การพูดถึงหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

• Pre-intermediate

• Intermediate

• Upper-intermediate

ในแต่ละระดับ จะใช้เวลาเรียนรวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ คือ เรียนคอร์สละ 30 ชั่วโมง จำนวน 4 คอร์ส หรือเรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง จำนวน 3 คอร์ส

รอบเวลาเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจจะเสริมสร้างทักษะและเพิ่มความมั่นใจให้คุณกล้าเผชิญความท้าทายในการใช้ภาษาอังกฤษในหลากหลายบริบท ไม่ว่าคุณจะทำงาน หรือกำลังเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในมหาวิทยาลัย โดยจะเรียนทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์

 

เทอม 3

รอบวันศุกร์: 17 ตุลาคม 2557 - 9 มกราคม 2558

รอบวันเสาร์: 18 ตุลาคม 2557 - 10 มกราคม 2558

รอบวันอาทิตย์: 19 ตุลาคม 2557 - 11 มกราคม 2558 

 

เทอม 4

รอบวันศุกร์: 16 มกราคม - 20 มีนาคม 2558

รอบวันเสาร์: 17 มกราคม - 21 มีนาคม 2558

รอบวันอาทิตย์: 18 มกราคม - 22 มีนาคม 2558

 

ภาคฤดูร้อน

รอบวันจันทร์ - ศุกร์:

มีนาคม - เมษายน 2558

 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สยามสแควร์

ทอม 1 - 4

วัน เวลา
ศ. 18:30 - 21:30
ส. 17:15 - 20:15

ภาคฤดูร้อน 

วัน เวลา
จ. - ศ. 18:30 - 21:30

ลาดพร้าว

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
พ. 17:30 - 20:30
ส. 15:45 - 18:45
ศ.  17:30 - 20:30
อา.  15:45 - 18:45 

ปิ่นเกล้า

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
อา. 17:30 - 20:30

แจ้งวัฒนะ

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
พ./พฤ. 19:00 - 21:45

ศรีนครินทร์

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
ศ. 18:15 - 21:15
ส. 15:45 - 18:45