พัฒนาภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดไปกับเรา

หากน้อง ๆ คือนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้น ต้องไม่พลาดเว็บไซต์ LearnEnglish Teens ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้ได้เรียนรู้แนวการทำแบบทดสอบและเพิ่มเติมเกร็ดความรู้ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ พัฒนาไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ รวมถึงยังมีกิจกรรมสนุก ๆ วิดีโอ เกมส์และการทายคำศัพท์อีกด้วย