พบกับหลากหลายเนื้อหาและกิจกรรมสนุกสนาน ที่ให้เด็กๆได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราออกแบบเว็บไซต์ LearnEnglish Kids เพื่อรวบรวมกิจกรรมที่สามารถต่อยอดและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บทเพลง เกมส์ และวิดีโอ ที่ช่วยฝึกฝนไวยากรณ์และคำศัพท์ต่างๆ เป็นต้น และเราได้พัฒนาทุกกิจกรรมอย่างตั้งใจ เพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง หรือ กับเพื่อน พ่อแม่และคุณครูได้อย่างสนุกสนาน