คุณ Pimchanok นักเรียน myClass Boost กล่าวกับเราว่า...

“การเรียนรูปแบบใหม่ที่ให้เราเตรียมพร้อมบทเรียนล่วงหน้า (pre-lesson) ผ่าน Boost Application ทำให้รู้ว่าคลาสเรียนมีเนื้อหาโดยรวมยังไง และได้เตรียมพร้อมกับการเรียนในห้องมากขึ้น เพราะพอเข้าไปเรียนแล้วจะทำให้เก็ทเนื้อหาเร็วขึ้น และการที่มีหัวข้อ pre-lesson ที่ตรงกับความสนใจและอาชีพของตัวเองทำให้ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน ชอบตรงที่มันจะตรงกับความต้องการของเราเลย แถมยังสะดวกตรงที่เป็นการทำ pre-lesson ผ่าน Application เพราะเราสามารถฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา”