คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass จะเน้นให้คุณได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบวัดผลได้ตลอดการเรียนรู้เพื่อให้คุณก้าวไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ 

ก้าวไปสู่เป้าหมายกับเรา

การพัฒนาการในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ เรามีแบบประเมินผลการเรียนรู้ในทุกๆ 10 บทเรียน อาจารย์จะให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะรายบุคคลเพื่อช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนแบบแผนในการเรียนรู้และพัฒนาไปยังเป้าหมายได้สำเร็จ โดยผู้เรียนสามารถเลือกจองชั่วโมงปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์เจ้าของภาษาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นอกจากเรายังมีทีม Student Advisors คนไทยที่พร้อมให้ช่วยเหลือผู้เรียนในทุกๆ ด้านตลอดการเรียนรู้ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการเรียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจตรงตามเป้าหมายของคุณ 

เรียนรู้ในแบบของคุณ

เพื่อให้การเรียนรู้ของคุณไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน ก่อนจบบทเรียนในแต่ละครั้ง คุณจะได้คิดและวิเคราะห์ว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนไปปรับกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริงได้อย่างไร