วิธีการเรียนการสอนชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่

พันธกิจของเรา

ที่บริติช เคานซิล เราต้องการให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มศักยภาพ เราใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้พัฒนาทักษะในการสื่อสารได้อย่างแท้จริง และเราเชื่อว่าการเรียนกับอาจารย์ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้มีการสนทนาโต้ตอบระหว่างนักเรียนและอาจารย์เป็นวิธีเรียนภาษาอังกฤษที่ให้ผลดีที่สุด

วิธีการสอนของเรา

เรามุ่งหวังที่จะให้ทางเลือกหลากหลายแก่นักเรียนทั้งในด้านเนื้อหาของหลักสูตรและเวลาเรียน  ทุกคอร์สของเราสอนโดยอาจารย์คุณภาพแถวหน้าที่มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษโดยตรง สื่อการสอนของเราออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและกระตุ้นการเรียนรู้ในทุกคอร์ส ไม่ว่าจะเรียนเพื่อการทำงาน การสอบ หรือ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยทั่วไป เราเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดี คือ บรรยากาศการเรียนการสอนที่ผ่อนคลาย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนกล้าสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพร้อมมีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน

วิธีการเรียนการสอนชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่

บริติช เคานซิลมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยผ่านวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่

  • เราเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้ตรงกับความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
  • เราใช้ Interactive Whiteboard (IWB) ในห้องเรียนทุกห้อง โดยเชื่อมโยงข้อมูลภาพ เสียง และวีดีโอจากคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ หรือจากอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มบรรยากาศในหัองเรียนให้มีความสนุกสนานและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
  • เราประเมินผลการเรียนของนักเรียนจากแบบทดสอบ และกิจกรรมในห้องเรียน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษของตนเองต่อไปได้อย่างตรงจุด
  • เราสอนคำศัพท์ที่เจ้าของภาษาใช้สื่อสารในชีวิตจริง
  • อาจารย์ของเราเตรียมเนื้อหาการสอนและจัดกิจกรรมในห้องเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเรียนทุกชั้นเรียน