คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เรียนอายุ 23 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ในคอร์สนี้ จะให้คุณจะได้ฝึกฝนทุกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น โดยเน้นการสนทนา ให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในโลกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเข้าประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษที่บริติช เคานซิล

 • เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำงานผ่านหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจจากโลกธุรกิจปัจจุบัน
 • ฝึกฝนการสนทนาและการออกเสียงภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การต้อนรับลูกค้าต่างชาติ และการสนทนาเชิงธุรกิจทางโทรศัพท์
 • ทำกิจกรรมบทบาทสมมติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงาน เช่น การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ และการประชุมทีม เป็นต้น
 • พัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น ทักษะการนำเสนอผลงาน และเทคนิคการต่อรอง

ผลการเรียนรู้

 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติในที่ทำงานได้อย่างมั่นใจ
 • สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ โดยเฉพาะการสนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจเพิ่มขึ้น และสามารถใช้หลักไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

Course information

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานให้คุณพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษในแวดวงธุรกิจ และเพิ่มความมั่นใจไม่ในการทำงานกับลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติในสถานการณ์ต่างๆ

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 • ระดับ

  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Business English จาก English course consultants ได้ที่นี่

รอบเวลาเรียน
กรุงเทพ

สาขา วัน เวลา
สยามสแควร์   จันทร์ - ศุกร์ 18.30 - 21.30
ศุกร์ 18.30 - 21.30
เสาร์ 17.15 - 20.15
ลาดพร้าว  จันทร์และพฤหัสบดี  18.30 - 20.30 
เสาร์หรืออาทิตย์  15.45 - 18.45 

ตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับผลสอบวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน

กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน ระดับ และค่าเรียน