Lookbook

 สมุดรวมภาพถ่ายแฟชั่น Crafting Futures Thailand 2018 เป็นการรวมภาพถ่ายเสื้อผ้าไทลื้อจำนวน 17ชุด ที่นักออกเเบบจากสหราชอาณาจักร เเละช่างตัดเย็บชาวไทยได้ร่วมกันออกเเบบเเละผลิตระหว่างการลงพื้นที่โครงการ Crating Futures 

https://drive.google.com/file/d/1R6MRV7S0R1pyduuG1X4gRFrPgrE_FDKr/view